Akademinių bendruomenių forumas Kaune – apie tikėjimą ir mokslą bei savo misiją šiandien (2018 05 31)
Paskelbta: 2018-06-01 19:06:59

Gegužės 31 d. trys dešimtys Kauno akademinių bendruomenių darbuotojų, pakviesti akademinės sielovados bendradarbių, susirinko į forumą Tikėjimas ir mokslas.

„Tikėjimo ir mokslo žvilgsniu visi esame Kristaus“ – šia krikščioniška nuostata su forumo dalyviais pasidalijo pranešėjas t. Vytautas Sadauskas SJ. Šiandien jau nekelia nuostabos nuomonė, kad religijai reikalingas mokslas, padedantis suprasti Dievo kūrybą, o mokslui reikalinga religija, padedanti skaityti mokslo knygą ir matyti prasmę su žvilgsniu į ateitį. Dievas sukūrė Visatą, kuri pati save kuria, o kur link krypsta ši kūryba, padeda suprati Apreiškimas – Kūrėjo duotoji žinia iš ateities.

 
Forumo dalyviai vėliau dalyvavo diskusijoje evoliucijos klausimais. Nuomonės išsiskyrė, ir tai tik patvirtino, jog pasakojimas apie Visatos kūrimą šiandien dar vystomas ir mokslo pristatomas tik iš nūdienos pažinimo šaltinių. Kad atsiskleistų pilnas pasakojimo vaizdas, turėtume jį skaityti iki galo.

Dr. Lina Šulcienė, žvelgdama į istorinį tarpukario Lietuvos kontekstą, kvietė pasvarstyti apie kataliko akademiko apaštalavimą šiandien. Ji atkreipė dėmesį į katalikų intelektualų aktyvaus kultūrinio veikimo prielaidas – katalikiškumą, tautiškumą, socialinės-kultūrinės pažangos siekį ir bendruomeninio solidarumo poreikį ir kvietė į katalikišką akademinę misiją.

Agapėje, džiaugdamiesi krikščioniška bendryste, kolegos tęsė svarstymus forumo tema ir dalijosi kitais akademinių aktualijų klausimais. Organizatoriai pakvietė akademinių bendruomenių narius domėtis ir skleisti popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą žinią, taip pat registruotis į numatomą dėstytojų piligriminę kelionę aplankant Trakų baziliką su maloninguoju Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atvaizdu.

Forumo organizatoriai dėkoja rėmėjui – fondui IMMACULATA.

Vilija KARALIŪNAITĖ

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune