Akademinių bendruomenių forumas Kaune – apie tikėjimą ir mokslą bei savo misiją šiandien (2018 05 31)
Paskelbta: 2018-06-01 19:06:59

Gegužės 31 d. trys dešimtys Kauno akademinių bendruomenių darbuotojų, pakviesti akademinės sielovados bendradarbių, susirinko į forumą Tikėjimas ir mokslas.

„Tikėjimo ir mokslo žvilgsniu visi esame Kristaus“ – šia krikščioniška nuostata su forumo dalyviais pasidalijo pranešėjas t. Vytautas Sadauskas SJ. Šiandien jau nekelia nuostabos nuomonė, kad religijai reikalingas mokslas, padedantis suprasti Dievo kūrybą, o mokslui reikalinga religija, padedanti skaityti mokslo knygą ir matyti prasmę su žvilgsniu į ateitį. Dievas sukūrė Visatą, kuri pati save kuria, o kur link krypsta ši kūryba, padeda suprati Apreiškimas – Kūrėjo duotoji žinia iš ateities.

 
Forumo dalyviai vėliau dalyvavo diskusijoje evoliucijos klausimais. Nuomonės išsiskyrė, ir tai tik patvirtino, jog pasakojimas apie Visatos kūrimą šiandien dar vystomas ir mokslo pristatomas tik iš nūdienos pažinimo šaltinių. Kad atsiskleistų pilnas pasakojimo vaizdas, turėtume jį skaityti iki galo.

Dr. Lina Šulcienė, žvelgdama į istorinį tarpukario Lietuvos kontekstą, kvietė pasvarstyti apie kataliko akademiko apaštalavimą šiandien. Ji atkreipė dėmesį į katalikų intelektualų aktyvaus kultūrinio veikimo prielaidas – katalikiškumą, tautiškumą, socialinės-kultūrinės pažangos siekį ir bendruomeninio solidarumo poreikį ir kvietė į katalikišką akademinę misiją.

Agapėje, džiaugdamiesi krikščioniška bendryste, kolegos tęsė svarstymus forumo tema ir dalijosi kitais akademinių aktualijų klausimais. Organizatoriai pakvietė akademinių bendruomenių narius domėtis ir skleisti popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą žinią, taip pat registruotis į numatomą dėstytojų piligriminę kelionę aplankant Trakų baziliką su maloninguoju Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atvaizdu.

Forumo organizatoriai dėkoja rėmėjui – fondui IMMACULATA.

Vilija KARALIŪNAITĖ

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune