Misijų kelyje – tarnavimo artimui vietos, padrąsinimas tikėti ir liudyti (2018 06 22)
Paskelbta: 2018-06-23 06:44:19

Penktoji misijų diena prasidėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių, kurias aukojo kun. Artūras Kazlauskas, šventimu. Vėliau Evangelizacijos mokyklos komanda pasidalijo į grupes ir vyko į dvi misijų vietas.

Vieni keliavo į Kauno arkivyskupijos Carito Benamystę išgyvenančiųjų dienos centrą, susitiko su jo lankytojais ir dalijosi savo gyvenimo ir tikėjimo kelionės liudijimais, taip pat apsilankė Carito „Sriubos“ valgykloje, bendravo ir nešė tikėjimo šviesos žinią atėjusiems pietų.

Kita grupė išvyko į Kauno slaugos ligoninę Petrašiūnuose, kur buvo bendraujama su senoliais ir ligoniais. Vieni lankė žmones palatose, kalbėjosi su jais, giedojo ar meldėsi. Kiti susitikime dalijosi apie tai, ką jų gyvenime padarė Dievas. Susitikime garbaus amžiaus senolės dalijosi ir savo prisiminimais, kaip augo jų tikėjimas.

Po pietų naujuose susitikimuose misijų dalyviai, visi atėjusieji buvo kviečiami giliau pažvelgti į tikėjimą ir perkeičiančią jo galią. Kun. Andrius Končius vedė diskusiją „Pranciškaus provokacija – šventumas" ir išsamiau apžvelgė naują popiežiaus Pranciškaus dokumentą apie šventumą. 

Antrąją diskusiją – „Kančia ar prisikėlimas – įsikibk“ vedė ir savo gyvenimo liudijimu dalijosi kun. Paulius Vaineikis OFM. Brolis pranciškonas pabrėžė: Dievo Žodis yra perkeičiantis gyvenimą, jei tik mes leidžiame tai padaryti. Buvo padrąsinimas ir palaiminimas skelbti ir liudyti tai, ką Dievas nuveikė gyvenime, kad ir kokiu būdu Jis veiktų.

 

Šią dieną tęsėsi kunigų susitikimai su žmonėmis kavinėse. Restorane „Miesto sodas“ su kauniečiais ir svečiais susitiko kun. prof. Romualdas Dulskis, kalbėjęs tema „Ir Konfucijus, ir Jėzus". Čia buvo kalbama apie tai, koks yra krikščionybės santykis su kitomis religijomis, ir apie Jėzaus apreikštą tikėjimą, jo visumą ir pilnatvę.

Visai vakarop arkivyskupijos kiemelis vėl prisipildė muzikos garsų – koncertavo džiazo atlikėjas Darius Žvirblis. Nuo popietės visi buvo laukiami Popiežiaus palapinėje, kviečiama artimiau susipažinti su popiežiumi Pranciškumi laukiant jo atvykimo. Ar žinojome, kad popiežiaus Pranciškaus gimtadienis gruodžio 17 d.?

Dienos pabaigoje Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje su šlovinimo maldą vedusia šlovinimo grupe „Jesės atžala“ iš Vilniaus dėkojome už misijų dieną ir meldėmės už Kauno miestą, jo gyventojus ir svečius.

Vis dar tęsiasi Kauno miesto misijos! Dar gali suspėti!

Laukiame Jūsų susitikimuose su diak. dr. Benu Ulevičiumi, kapucinu broliu kunigu Vincentu Tamošausku, šlovinimo vakare su grupe iš Vilniaus „Viešpaties balsas“ (žr. programą >> ).

Tekstas ir nuotraukos Militos ŽIČKUTĖS-LINDŽIENĖS

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune