Misijų savaitės žinia jaunimui ir šeimoms (2018 06 23)
Paskelbta: 2018-06-26 17:38:37

Birželio 23 d. Misijų savaitės rytmetį Evangelizacijos mokyklos  komandos dalis vyko į Zalensų sodybą, kur stovyklavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro stovykla „Esi vertas daugiau“. Čia jaunimui buvo liudijama apie popiežiaus Pranciškaus žinią, kurioje apstu Dievo meilės, raginimo veikti, eiti į paribius, atrasti gyvąjį santykį su Jėzumi ir išlaikyti viltį.

Kiti šlovinimo maldoje dėkojo už misijų savaitę ir sutiktus žmones, melsdami jiems tikėjimo malonės. Po šios maldos pasklido į Kauno senamiestį, kur dalijosi savo gyvenimo liudijimais ir meldėsi už Kauno miestą.

Po pietų visi gausiai rinkosi į diskusiją, kurią vedė diakonas dr. Benas Ulevičius tema „Jei šeima – pragaras, bėk kol gali“. Jis pristatė, kad popiežius Pranciškus niekada taip nesakė, anaiptol – popiežius parašė dokumentą, kuris apibendrino Šeimos sinodo darbą apie meilę šeimoje „Amoris laetitia“. Šiame dokumente itin gausu įžvalgų apie meilę ir apie šeimoje ištinkančias krizes bei kaip į jas žvelgti meilės ir tiesos šviesoje.

Diskusijos dalyviai aktyviai klausėsi ir atvirai dalijosi apie praktinius šeimoje ištinkančius momentus, – tai parodo, kad labai svarbu susirinkti ir dalytis, diskutuoti ir išgirsti.

Vakare miesto gyventojų laukė „Kunigai kavinėse". Kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. kalbėjo tema „Katalikiška pagonybė“ (plačiau čia >>).  

Nuo pat pietų Kauno miesto svečiai ir gyventojai buvo kviečiami užsukti į palapinę „Popiežiaus Pranciškaus belaukiant“. Čia vyko susipažinimas su popiežiumi ir jo nešama žinia.

Dienos pabaigoje visi rinkosi šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Joje šlovinimo grupė iš Vilniaus „Viešpaties balsas“, kun. Andrius Končius prie išstatyto Švč. Sakramento kvietė melstis už Kauno miestą ir maldoje pavesti visus mums svarbius dalykus, kad Dievas juos perkeistų.

 

Miesto misijų savaitė baigėsi Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilme ir diakono įšventinimu arkikatedroje >>, tačiau kvietimas liudyti savo gyvenimu pagl arkivyskupijos dangiškojo globėjo pavyzdį tęsiasi.

Tekstas ir nuotraukos Militos ŽIČKUTĖS-LINDŽIENĖS

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune