Jaunimo vasaros stovykla „Esi vertas daugiau’18“ (2018 06 18–23)
Paskelbta: 2018-08-03 09:40:13

Birželio 18–23 dieną Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė 13–18 metų jaunimą į vasaros stovyklą „Esi vertas daugiau“. Stovykla tradiciškai vyko miškais apsuptoje Zalensų sodyboje prie Dubysos. Šiais metais į stovyklą atvyko jaunuolių iš Kauno arkivyskupijos bei kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Stovyklautojais rūpinosi gausus Jaunimo centro savanorių būrys, o įvairiose programos dalyse talkino Kauno I, II ir Raseinių dekanatų kunigai, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Edgaras Versockis, Mantas Jakštas ir Gediminas Kasperavičius, Lietuvos kariuomenės kariai, šlovintojai Radvilė Žalaitė ir Martynas Jokšas, katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ ir sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“.

Šiais metais laukiant popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą stovyklos tema „Jūs žemės druska. <...>Jūs pasaulio šviesa“ (Mt 5, 13–14) drąsino sekti Jėzų ir būti Jo mokiniais.

Stovykla atidaryta šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, jose dalyvavo ir stovyklautojų artimieji. Šiame kasmetiniame renginyje siekta ugdyti krikščioniškąsias vertybes ir jaunimo santykį su Dievu, artimu bei geriau pažinti save pačius. Tad dalyviai turėjo galimybę pagilinti ar net atrasti tikėjimą, susitikti su Viešpačiu šv. Mišių, adoracijos, užtarimo maldos metu, švęsti Sutaikinimo sakramentą, išmokti melstis įvairias litanijas rytais, o vakarais kartu išgyventi Taizé bendruomeninės maldos patirtį. Programoje sulaukėme svečių, per kurių liudijimus ir mokymus daugiau sužinojome apie Dievą ir Jo veikimą mūsų gyvenime.

 

Plačiau žr. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro interneto svetainėje >> 

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

BAŽNYČIA yra išganymo sakramentas ne išrinktiesiems, privilegijuotiesiems ar šventiesiems, bet erdvė, kurioje Dievo gailestingumas atsiskleidžia visai žmonijai. <...>Popiežius PRANCIŠKUS nuolat kviečia pasiekti ir tuos, kurie pasaulyje yra palikti dėmesio, atjautos, galimybių, vilties paribiuose. DIEVAS neturi posūnių ir podukrų – dovanai išliejama Jo meilė pasiekia visus, kaip ir saulės šviesa.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš 2015 07 11 d. homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune