Akademinių bendruomenių malda Kauno arkikatedroje (2018 09 03)
Paskelbta: 2018-09-03 16:17:25

Rugsėjo 3 dienos vidudienį mokslo metų pradžioje atgijusiame Kauno senamiestyje jaunatviška minia rinkosi prie arkikatedros bazilikos. Joje LSMU, VDU, KTU, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Kauno kunigų seminarijos, kitų mokyklų bendruomenės – vadovai, dėstytojai, darbuotojai, studentai – šventė šv. Mišias, kad su Dievo palaiminimu pradėtų savo studijų ar darbo naujuosius metus.

Juos visus arkikatedroje pasveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, palinkėdamas prasmingų metų, ne tik naujų atradimų ir įžvalgų, bet ir žmogiškos bendrystės, džiaugsmo, kurie taip pat keičia pasaulį į gera.

Šv. Mišias koncelebravo aukštosiose mokyklose dirbantys kunigai – Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, studijų dekanas prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, seminarijos dvasios tėvas kun. Andrius Končius, VDU Teologijos katedros vedėjas bei Santuokos ir šeimos studijų centro direktorius kun. prof. Andrius Narbekovas,  LSMU vyriausiasis kapelionas mons. dr. Artūras Jagelavičius, KTU kapelionas kun. Petras Pichas. Patarnavo diakonai – VŠĮ Carito „Artumos“ leidyklos direktorius bei arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas ir dr. Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas. Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai. 

„Šių mokslo metų pradžia bus ypatinga popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje ir temai „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“ skirtu sinodu Romoje. Nei kiek neabejoju, kad Šventasis Tėvas prabils apie tikrą, džiaugsmingą ir įkvepiantį tikėjimą, kuris yra bei lieka aktualus kiekvienam mąstančiam žmogui. Tikėjimas nėra aklas tam tikrų formulių ar elgesio normų laikymasis, o evangelinis žvilgsnis į pasaulį, save ir gyvenimas su Dievu bei žmonėmis“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje.

Pasak ganytojo, universitetas reiškia visuotinumą, drąsą gilintis, eiti studijų keliu, ugdančiu kritinį mąstymą. Tačiau labai svarbu, kad jame jaunas žmogus įgytų ne tik naudingų žinių, bet ir išmoktų tarnauti bendrajam gėriui.

Homilijoje buvo atkreiptas dėmesys į popiežiaus Pranciškaus mintį, jog Dievas mus pranoksta, visada yra staigmena, ir mes negalime numatyti, kokiomis aplinkybėmis su Juo susitiksime. Kita vertus, Dievas jau slėpiningai yra kiekvieno žmogaus gyvenime, kurio tobulumas matuojamas ne žinių kiekiu, bet meile.

Linkėdamas sėkmingų studijų bei pakviesdamas į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi Vilniuje ir Kaune, arkivyskupas ragino nepamiršti to, kas žmoguje yra kilniausia, kas iškelia jį aukščiau už gaminimą ar vartojimą, kas atveria amžinybės perspektyvą, leidžia patirti ir išgyventi Dievo artumą (visą homiliją žr.  >>)

Už artėjantį popiežiaus vizitą, kad jis būtų tikėjimo, vilties ir meilės susitikimo ženklas, buvo meldžiamasi ir Visuotinėje maldoje. Joje, be to, prašyta Dievo pagalbos kurti žmogų vertybiškai auginančią akademinę aplinką, meldžiamasi už jaunimą ir šeimas.

Po šv. Mišių akademinės sielovados bendradarbiai arkikatedros šventoriuje visus pasitiko su nedidelėmis vaišėmis ir šypsenomis.

Daugiau nuotraukų – Kauno kunigų seminarijos fotoalbume >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune