Naujo sezono atidarymas Jaunimo centre (2018 09 05)
Paskelbta: 2018-09-07 09:18:05

Rugsėjo 5 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras džiaugsmingai atvėrė naujojo sezono duris. Drauge melstis, bendrauti ir švęsti susirinko daugiau kaip 90 Jaunimo centro savanorių, draugų ir naujai atėjusių jaunuolių, kurie, kaip tikimės, atras ne tik Jaunimo centrą, bet ir jų laukiančias parapijas bei bendruomenes.

Išpažinčių klausė ir šv. Mišias aukojo kunigas Vincentas Lizdenis, jam patarnavo seminaristas Gintas Petkevičius. Giesmėmis Viešpatį šlovino Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenė.

Po Mišių visi buvo pakviesti į šventę, kurioje buvo galima stebėti virtuvės šefų Simo ir Domo Antano maisto gaminimo dvikovą, paragauti jų pagamintų patiekalų ir kitų užkandžių, dainuoti karaoke, žaisti žaidimą apie popiežius, susitikti seniai matytus draugus arba užkalbinti dar nepažįstamus.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune