Rugsėjo 21–23 d. nenutrūkstamas maldos budėjimas atviroje Jėzuitų bažnyčioje Kaune (su išsamia programa)
Paskelbta: 2018-09-19 14:48:32

Laukiant popiežiaus Pranciškaus ir jo vadovaujamų šv. Mišių Kauno Santakoje, netoliese nuo jos miesto senamiestyje, Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje (Rotušės a. 8), nuo rugsėjo 21 d. vakaro iki rugsėjo 23 d. 4.30 val. ryto vyks nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Dieną ir naktį atviroje bažnyčioje atvykstantieji į popiežiaus vizitą galės užsukti pasimelsti, sušilti, išgerti arbatos.

Šis maldos laikas prasidės rugsėjo 21 d., penktadienį, 20 val. šv. Mišiomis su savanoriais, kurioms vadovaus Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Per šį laiką bažnyčioje bus išstatytos  palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos ir Trakų Dievo Motinos paveikslas, kurie sekmadienį bus pernešti į Santaką, prie altoriaus šv. Mišioms su popiežiumi Pranciškumi. 

Kiekviena adoracijos valanda bus palydėta skirtinga maldos intencija. Intencijos parengtos pagal tai, į ką popiežius Pranciškus kviečia atkreipti dėmesį ir kam drąsina atverti savo širdis. Į šią adoraciją jungiasi Kauno arkivyskupijos organizacijos, parapijos, maldos grupės ir bendruomenės (Jėzuitų bažnyčios „Šviesos vaikai“, Ateitininkų federacija, „Gyvieji akmenys“, „Gailestingumo versmė“, „Kauno ARKA“, Šv. Damijono maldos grupė ir kt.). Maldos programoje – malda su Šventuoju Raštu, šlovinimas, Mergelės Marijos Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, mąstymai pagal popiežiaus Pranciškaus tekstus. 

Visą išsamią programą žr. >> 

Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija bus tiesiogiai transliuojama per „Marijos radiją“.

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, (nuo pietų) bažnyčioje budės kunigas – klausyti išpažinčių ir pokalbiams. 17 val. bus aukojamos šv. Mišios, o po jų tęsis adoracija.

Per visą maldos budėjimo laiką bus sudaryta galimybė išgerti arbatos ar kavos bei sušilti.

Kviečiame visus jungtis į maldos bendrystę ir stabtelėti susikaupimui pasitinkant atvykstantį popiežių Pranciškų.

Telefonas pasiteirauti +370 646 471 57 (Milita).

Militos Žičkutės-Lindžienės informacija

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune