Pašventinti naujosios Kulautuvos bažnyčios pamatai (2018 09 26)
Paskelbta: 2018-09-27 11:32:53

Kulautuvos parapijos bendruomenė, skaudžiai nukentėjusi nuo 2012 m. rudenį vykusio gaisro, kai buvo sudeginti jos maldos namai – medinės architektūros 1932 m. statyta Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, pradėjo naujosios bažnyčios statybą. Rugsėjo 26 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino bažnyčios pamatus.

Šia proga arkivyskupo vadovaujamas šv. Mišias laikinojoje koplyčioje drauge šventė Kauno II dekanato dekanas mons. Augustinas Paulauskas, šio dekanato kunigai – Babtų parapijos klebonas kun. Žilvinas Zinkevičius, Čekiškės parapijos klebonas kun. Gintautas Kabašinskas, Karmėlavos parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas, Vilkijos parapijos klebonas kun. Linas Šipavičius, taip pat Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Andrius Alminas, šiuo metu irgi gyvenantis savo parapijos bažnyčios statybos rūpesčiais.

„Tai džiaugsminga akimirka, kurios labai laukėte. Džiugu, kad bažnyčios statyba prasidėjo, ir ačiū visiems, kurie planavo, prisidėjo, tuo rūpinasi toliau“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas į iškilmes susirinkusiems, sveikindamas dabartinį parapijos kleboną t. Antaną Gražulį SJ, prisimindamas pas Viešpatį jau iškeliavusį buvusį kleboną t. Ladislovą Baliūną SJ, paminėdamas projektuotojus, statytojus, rėmėją Kauno r. savivaldybę.

„Bažnyčia – bendruomenės susirinkimo vieta. Ji ir kaip pastatas kasdien byloja žmogui, jog jis ne vien dirba, perka ir vartoja, bet yra sukurtas Dievo ir skirtas kur kas didesniems dalykams. Bažnyčia yra ženklas kiekvienam – juk net retai čia užsukantys pasako apie jos išskirtinumą. Bažnyčia skirta sujudinti, sujaudinti žmogaus širdį, paskatinti apmąstyti savo gyvenimo kryptį. Ką tik mus aplankęs popiežius Pranciškus irgi kviečia nepasilikti ramiai, bet eiti – eiti arčiau prie žmonių, liudyti, ką mums duoda tikėjimas“, – sakė homilijoje arkivyskupas. Ganytojas ragino per šią statybą ypač puoselėti gyvąją bendruomenę – kad tai suburtų bendrai maldai, darbui, vienokiai ar kitokiai pagalbai. Linkėjo parapijų nariams būti aktyviems.

Mišių pabaigoje parapijos klebonas t. A. Gražulis SJ nuoširdžiai padėkojo arkivyskupui už jo maldą ir auką bažnyčios statybai, broliams kunigams, už triūsą architektams, rangovams, rėmėjams, Kauno r. merui, savivaldybei, Kulautuvos seniūnui ir visiems savo parapijos žmonėms.

„Esate istorinio momento dalyviai. Jūsų vaikai, anūkai su pasididžiavimu ateityje džiugiai sakys: mano seneliai, tėvai statė šitą bažnyčią! Visi turite galimybę būti šios bažnyčios statytojai. Tegul ji bylos, kad yra Dievas, Kristaus Prisikėlimas, ir mūsų kelias čia nepasibaigia. Tegul ši statyba veda mus daug toliau“, – sakė arkivyskupas prieš pamatų pašventinimo apeigas.

Vėliau kalbėjęs administracijos direktorius Antanas Nesteckis pažadėjo tolesnę savivaldybės paramą. Bažnyčios projekto vadovas yra architektas Darius Jakubauskas. Stato UAB „Ekoilas“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune