Velyknakčio ALELIUJA arkikatedroje (2020 04 11)
Paskelbta: 2020-04-12 07:15:49

Nuotraukos – Andriaus Kotkio

Balandžio 11 d. vakarą Velyknakčio pamaldose už uždarų katedrų ir parapinių bažnyčių durų nuskambėjo velykinis ALELIUJA, per transliacijas pasidalijant džiaugsmu su visais, kurie liko namuose ir kuriems šitokiu būdu šiemet nuskambėjo Geroji Kristaus Prisikėlimo naujiena.

Velyknakčio liturgija buvo švenčiama ir Kauno arkikatedroje, jai vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius. Ją kartu šventė arkikatedroje tarnaujantys dvasininkai bei kiti liturgijos dalyviai.

Pati iškilmingiausia metų liturgija šiemet buvo švenčiama ypatingomis, pandemijos sąlygomis, tad vyko trumpiau – Žiburių liturgijoje, be iškilmingos procesijos, buvo iškart uždegta Velykų žvakė, kuri paženklino šiuos Viešpaties metus ir Kristaus šviesą, išsklaidančią mūsų protų ir širdžių tamsą.

Velykinis šlovinimas šią palaimingą naktį priminė, jog žmonija, šiemet dar ir kenčianti nuo pražūtingo viruso, yra vėl grąžinama Dievo malonei, jo šviesai – šiąnakt „mirties pančius sutraukęs, Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo“.

Žodžio liturgijoje, po Senojo Testamento skaitinių, nuskambėjus „Garbė Dievui aukštybėse“ ir „Aleliuja“ , diakonas Darius Chmieliauskas paskelbė Evangeliją pagal Matą (28, 1–10) – su paties prisikėlusio Jėzaus padrąsinimu išsigandusioms moterims ir visiems mums: „Nebijokite!“

Homilijos žodžiu ir Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu pasidalijo vyskupas Algirdas Jurevičius. Jo sveikinimą visai arkivyskupijos bendruomenei skelbiame čia >>.

Po homilijos liturgijos dalyviai atnaujino Krikšto pažadus. Karantino laikotarpis sutrukdė ir įprastinį suaugusiųjų krikštą, kuris vyksta per Velyknaktį – šis krikštas arkikatedroje besirengiantiems katechumenams atidėtas vėlesniam laikui.

Be mūsų, tikinčiųjų, arkikatedroje vykusiame Šventosios nakties budėjime už mus budėjo ir meldėsi mūsų ganytojai. Šių metų Velykų negalėjome švęsti Viešpaties namuose, tačiau, kaip sakė arkivyskupas Lionginas Virbalas savo velykiniame sveikinime, mums dar labiau reikėjo Velykų, jų nešamos vilties šiandienos sunkumuose.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune