Malda už ligonius ir medikus Kauno klinikose (2018 02 12)
Paskelbta: 2018-02-15 08:29:21

Nuotraukos – Raimondos Janušauskaitės

Vasario 12 d. Kauno klinikose tradiciškai paminėta Pasaulinė ligonių diena, kurią paskelbė šv. Jonas Paulius II, o pirmas minėjimas įvyko 1993 vasario 11 d. Lurde (Prancūzija). Šv. Mišioms už ligonius ir medikus vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, kartu koncelebravo vyriausiasis Kauno klinikų kapelionas mons. Artūras Jagelavičius. 

Homilijoje arkivyskupas L. Virbalas SJ priminė Pasaulinės ligonių dienos minėjimo ištakas. Jis sakė, kad pranešimų apie žmonių pasveikimus Dievo Motinos šventovėje Lurde yra daugiau kaip 7 tūkst., tačiau oficialiai Bažnyčios pripažinti – 69, nes jie yra iki galo dokumentuoti. Pasveikti yra svarbu, bet dar svarbiau atrasti ligos ir kančios prasmę – būtent tai apmąstome Ligonių dienos proga. Arkivyskupas L. Virbalas SJ atkreipė dėmesį į kasmet popiežiaus skelbiamą Pasaulinės ligonių dienos žinią, o jos tema šiemet yra žodžiai, kuriuos iškeltas ant kryžiaus Jėzus skiria savo motinai Marijai ir Jonui: „Štai tavo sūnus <...> Štai tavo motina! Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save“ (Jn 19, 26–27).

Šventinę nuotaiką giesmėmis palaikė Kauno klinikų vokalinis ansamblis „Kolegės“. O šv. Mišių pabaigoje mons. A. Jagelavičius apgailestavo, kad šių metų Pasaulinė ligonių diena minima gripo epidemijos ir karantino sąlygomis, ir paguodė, kad malda ir Dievo malonė iš Klinikų koplyčios sklinda į visas palatas nepaisant sienų ir kitų žemiškų apribojimų.

Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-MIKULĖNIENĖ

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune