Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos bendruomenės trečiadieniai su Šventuoju Raštu
Paskelbta: 2023-03-14 07:49:02

Žmonių bendrystė – neįkainojama dovana, kurią galime dovanoti sau ir vieni kitiems. Kartu melsdamiesi, bendraudami, dalydamiesi mintimis, įžvalgomis giliname tikėjimą ir praturtiname savo kasdienybę – juk „žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4). Todėl jau antrus metus kas antrą mėnesio trečiadienį, po vakaro šv. Mišių 19 val., Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos namuose vyksta Šventojo Rašto skaitymo grupelės narių susitikimai, kuriems vadovauja vikaras kunigas Stasys Blinstrubis. Bendruomenės nariai kartu eina tikėjimo keliu, gilina Šventojo Rašto žinias, dalijasi mintimis, mini šventes, džiaugiasi prasmingu laiku.

Kovo 8 d. vakare Šventojo Rašto grupės nariai kunigo Stasio dėka turėjo galimybę įsigilinti į Evangelijos pagal Luką 7 sk. dalį, pasakojančią apie Kristaus požiūrį į atgailaujančią nusidėjėlę. Kiekvienas turėjo apmąstyti savo kelią ir begalinę Kristaus meilę, galinčią uždengti visą nuodėmių gausybę. Grupės nariai dalijosi asmeninėmis įžvalgomis, kaip juos palietė perskaityta Evangelija. O kunigas Stasys savo pavyzdžiu ir išsakytomis mintimis uždega kiekvieną stengtis priimti Kristų ir vengti nuodėmės.

Kviečiame prisijungti prie Šventojo Rašto grupelės ir patirti bendrystę įgyjant žinių. Artimiausias susitikimas kovo 15 d. 19 val.

Daugiau informacijos apie parapijos grupeles  www.antanoparapija.lt arba https://www.facebook.com/antanoparapija.

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos informacija

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune