Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Kaune šv. Velykos – naujai statomoje bažnyčioje
Paskelbta: 2014-04-22 13:47:42

Balandžio 19 d. šeštadienio vakare 20 val. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos gausus būrys tikinčiųjų dalyvavo Velyknakčio pamaldose, sulaukė velykinio „Aleliuja“ – Viešpaties Prisikėlimo – naujai statomoje bažnyčioje.

Iškilmingai Velyknakčio liturgijai vadovavo ir šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis. Žiburių liturgijoje, prie pagrindinių durų pašventinęs ugnį, klebonas uždegė Velykų žvakę, vėliau visi gausūs pamaldų dalyviai užsidegė atsineštas žvakes, kurios nušvietė mūsų dar neįrengtą bažnyčią, o svarbiausiai žmonių širdis, priimti begalinę Dievo meilę. Perteikti žodžiais juntamos žmonių bendrystės ir Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šviesos neįmanoma.

Šv. Velykų rytas į Kristaus Prisikėlimo procesiją sukvietė dar daugiau tikinčiųjų, tiek žmonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia dar nematė.

 

 

Ganytojo žodis

Didžiulis džiaugsmas ir viltis, kad žmonių širdyse Kristaus Bažnyčia gyvena, todėl nuolat atsiranda tų, kurie nori jai įsipareigoti ir tarnauti. Didžiausių sunkumų akimirkomis Dievas siųsdavo šventųjų, kurie atnaujindavo Bažnyčią. Šis laikmetis yra būtent toks – tai šventųjų laikmetis.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune