Verbų sekmadienis Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Paskelbta: 2018-03-27 20:48:27

„Kristau, Tu – garbės Karalius, Tu – Aukščiausiojo Sūnus! Tau – verbų šakelės žalios,Tau – Osana, Dieve mūs!“ – skambant šios giesmės žodžiams buvo einama Verbų procesija, kuriai vadovavo Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas. Parapijos jaunimas su palmių šakelėmis rankose susikaupę dalyvavo procesijoje, o gausiai susirinkę parapijiečiai apmąstė Kristaus kančią, įžengdami į Didžiąją savaitę.

Verbų sekmadienį parapijoje vyko ir Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišias aukojo ir homilijas sakė mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – kun. Paulius Saulius Bytautas OFM.

 

Ugnės Dirsytės informacija

Ganytojo žodis

Sekime Jėzumi, sekime Jį visi – gailestingu, atleidžiančiu, besidalijančiu Gerosios naujienos džiaugsmu, gydančiu, einančiu Kryžiaus keliu, mirštančiu dėl kitų, kaip į žemę kritęs kviečio grūdas. Kiek pajėgsime būti panašūs į savo Mokytoją, tiek sugebėsime parodyti Jį kitiems.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune