Verbų sekmadienis Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Paskelbta: 2018-03-27 20:48:27

„Kristau, Tu – garbės Karalius, Tu – Aukščiausiojo Sūnus! Tau – verbų šakelės žalios,Tau – Osana, Dieve mūs!“ – skambant šios giesmės žodžiams buvo einama Verbų procesija, kuriai vadovavo Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas. Parapijos jaunimas su palmių šakelėmis rankose susikaupę dalyvavo procesijoje, o gausiai susirinkę parapijiečiai apmąstė Kristaus kančią, įžengdami į Didžiąją savaitę.

Verbų sekmadienį parapijoje vyko ir Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišias aukojo ir homilijas sakė mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas – kun. Paulius Saulius Bytautas OFM.

 

Ugnės Dirsytės informacija

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune