į pirmą puslapį
Būkime laisvos širdies, stiprios dvasios, orūs ir vieningi!
Paskelbta: 2018-02-14 14:37:21

2018 m. Vasario 16-oji.
SVEIKINIMAS arkivyskupijos tikintiesiems LIETUVOS valstybės atkūrimo ŠIMTMEČIO proga

 

 

 
Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,
nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.
Tavimi visados pasitikiu.

(Ps 25, 5) 

Mieli Kauno arkivyskupijos tikintieji,


su džiaugsmu ir pasididžiavimu minime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šia proga prisimename, jog mūsų valstybingumo kelią žymi tūkstančių tautiečių ryžtas ir siekis gyventi laisvėje, jų aukos ir pergalės. Garbe, ištikimybe ir pasiaukojimu paženklintas ir Lietuvos kankinių bei šventųjų gyvenimas. Šimtmetis liudija, kaip Dievas stiprino mūsų tautą varge ir negandose, savo gailestingumu guodė į Jį tikinčias širdis, uždegė amžinybės viltimi.

Šiandien dėkokime Dievui už Lietuvos Nepriklausomybę, vieni už kitus, melskime, kad valdančiųjų išmintis ir piliečių kilnumas laiduotų taiką, teisingumą, kad visi bendru troškimu ir Viešpaties laiminami gyventume ir kurtume ateitį šiandien – sau ir ateinančioms kartoms.

Sveikinu Jus šios iškilios šventės proga! Būkime laisvos širdies, stiprios dvasios, orūs ir vieningi. Puoselėkime tikėjimą į Dievą ir mylėkime savo Tėvynę!

 

+ Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas