Naujausi

Klausimas: Noriu pakrikštyti dukrytę, bet neturiu nei vieno žmogaus, kuris galėtų būti krikštatėviu. Ar galima būtų pakrikštyti nesant krikšto tėvų?
Atsakymas: Ačiū jums už klausimą ir rūpestį pakrikštyti bei krikščioniškai ugdyti savo vaikus. Jūsų klausiamu atveju Kanonų teisės kodekso norma (Kan. 872) yra tokia: „Krikštijamajam, kiek įmanoma, turi būti parenkamas krikštatėvis, kuriam priklauso padėti įkrikščioninime suaugusiam krikštijamajam ir kartu su tėvais atnešti krikštui krikštijamą kūdikį bei rūpintis, kad pakrikštytasis gyventų krikščionišką gyvenimą, suderinamą su krikštu, ir ištikimai vykdytų su juo susijusias pareigas.“
Klausimas: Ar galiu būti Sutvirtinimo mama savo draugei? Už ją esu vyresnė keliais mėnesiais. Sutvirtinimo sakramentą esu priėmusi. Ar yra kažkokios rekomenduojamos amžiaus ribos?
Atsakymas: Taip, dėl amžiaus jūs galite būti Sutvirtinimo liudytoja, tik jeigu atitinkate ir kitus kanoninius reikalavimus, kurie Sutvirtinimo sakramento liudytojams yra tokie patys, kaip ir Krikšto tėvams: pagal Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodekso kan. nr. 874 normas, jais gali būti tikintieji, kuriuos pasirinko pats krikštijamasis ar sutvirtinamasis ir kurie sutinka prisiimti šias pareigas; jie privalo būti sulaukę 16 metų amžiaus, būti nevaržomi jokių bažnytinių bausmių, priėmę Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, o jeigu vedę – tai turėtų gyventi Bažnytinėje santuokoje.