Naujausi

Klausimas: Jei vaikas priims Komuniją Anglikonų Bažnyčioje, ar galės priimti Sutvirtinimą ir tuoktis Katalikų Bažnyčioje?
Atsakymas: Kai Pirmoji Komunija priimta pas anglikonus, tai būtų kaip ir perėjimas į Anglikonų Bažnyčią. Tad norint Sutvirtinimui ruoštis Katalikų Bažnyčioje, tam jaunuoliui tektų ir vėl pereiti / sugrįžti į Katalikų Bažnyčią. O jei visus pirmuosius sakramentus priima pas anglikonus, tai Katalikų Bažnyčioje jo santuoka vėliau (jeigu tuoksis su katalike) galės būti laiminama kaip ir visos mišrios santuokos – gaunant vyskupo leidimą, kuris duodamas katalikiškajai pusei tuoktis su nekataliku.
Klausimas: Kaip gauti Krikšto liudijimo dokumentą, reikalingą Santuokai?
Atsakymas: Krikšto liudijimo dokumentas gaunamas apsilankant savo Krikšto parapijoje, kur bus daromos atitinkamos žymos į Krikšto metrikacijos knygas, kad išduodamas toks pažymėjimas santuokai, žinant, jog anksčiau nebuvo toks išrašytas (ir taip bus galima ateityje žinoti, jog šis pakrikštytasis Bažnyčios vaikas sudaro santuoką, o Santuokos sakramentą laiminsiantis kunigas bus užtikrintas, kad anksčiau šie pakrikštytieji nebuvo sudarę santuokos ar davę vienuolinių įžadų, ar priėmę Įšventinimų (kunigystės) sakramento).
Klausimas: Ar gali Krikšto tėvais būti sutuoktiniai? (Ar čia tik prietaras, kad vyrui ir žmonai geriau nebūti krikšto tėvais, nes išsiskiria?)
Atsakymas: Tai tik prietarai ir nieko daugiau! Tačiau tai nereiškia, kad bet kas gali būti tikrais Krikšto tėvais. Išsamiau apie tai, kas gali būti krikštatėviais, kviečiame žr. čia >>