Įvairūs

Klausimas: Ar perdaromi, perlydomi vestuviniai žiedai? Ar juos paskui galima vėl pašventinti? Ar užtenka paprasto kunigo pašventinimo su ta intencija? Gyvename bažnytinėje santuokoje jau kelerius metus.
Atsakymas: Pašventinimas, žinoma, neišnyksta, bet gali būti, kad žiedams bus pridedama daugiau metalo, kas nors pakeičiama, tad nieko blogo, jei nusinešę pas kunigą paprašysite pakartotinai palaiminti. Tai gali būti dar vienas ryšio paliudijimas jums patiems, pvz., galite iš naujo vienas kitam užmauti pašventintą žiedą.
Klausimas: Klausti nenoriu, bet neradau, kur galima padėkoti, tai padėkosiu čia – už tai, kad katedroje galima pasikalbėti su kunigu... Tai ypatinga Dievo dovana atsakymų į įvairiausius klausimus ieškančiam žmogui... Tad iš širdies dėkoju šį penktadienį (O5 27) buvusiam kunigui už padrąsinimą pirmąkart atliekamai tarnystei bei įžvalgas, padėjusias man pažvelgti į save iš kito kampo... Telaimina Jus Dievas už Jūsų pasiaukojamą tarnystę. (Živilė iš Ukmergės)
Atsakymas:
Klausimas: Esu medicinos studentas ir negaliu praleisti pro akis netiesos dėl hormoninės spiralės. Cituoju: „Dėl kontraceptinės spiralės pasikonsultuokite vyskupijos Šeimos centre arba pas bet kurį kataliką gydytoją ir jums patvirtins, kad spiralė tikrai abortuoja apvaisintą motinos kiaušinėlį.“ Spiralė, slopinanti ovuliaciją, neleidžia kiaušinėliui išeiti iš kiaušialąstės. Moteris, naudojanti tiek tabletes, tiek spirales, gali „sutaupyti", išsaugoti daugiau kiaušinėlių ir prailginti savo vaisingą amžių.
Atsakymas: Ačiū, kad domitės bei rūpinatės tokiais svarbiais klausimais, kurie neabejotinai bus svarbūs ir Jūsų profesinėje veikloje, ir tūkstančių žmonių gyvenimue. Tačiau tenka apgailestauti, kad medicinos studentai žino tik prefertilizacinį hormoninės spiralės veikimo mechanizmą ir, kaip galima suprasti iš laiško, nėra girdėję apie pofertilizacinį (stabdo endometriumo augimą ir išviešėjimą bei sutrikdo implantaciją) šios priemonės veikimą. Taigi, maloniai kviečiame susipažinti.
Pradžiai siūlome perskaityti:
1. WHO. Family planning: a global handbook for providers 2011, skaityti 157 psl. Jame rašoma: "Levonorgestrel Intrauterine Device ... Works primarily by suppressing the growth of the lining of uterus (endometrium)."

Internetinė prieiga: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44028/1/9780978856373_eng.pdf 157>>

2. ARHP (Reprodukcinės sveikatos profesionalų asociacijos) puslapyje Intrauterine Contraception, kurioje rašoma apie hormoninės spiralės sukeltą endometriumo atrofiją "The endometrial atrophy caused by the high LNG levels leads to a substantial decrease in menstrual flow and absence of bleeding in some women".

Internetinė prieiga: http://www.arhp.org/Publications-and-Resources/Quick-Reference-Guide-for-Clinicians/choosing/IUC >>

Taip pat reikėtų prisiminti, jog hormoninė spiralė, kaip ir visi kiti hormoniniai kontraceptikai, veikia ne vien tik lokaliai, bet turi ir centrinį veikimą. Kiaušidėse ovuliacija yra stabdoma pirmiausia dėl sustabdytos gonadotropinų sintezės. Moterims, kurios turi genetinį polinkį į ovuliacijos sutrikimus, ilgalaikis HK naudojimas gali būti nevaisingumo priežastimi. Apie tai prašome skaityti mokslinėje publikacijoje: Serapinas D., Genetinių ir egzogeninių veiksnių įtaka vaisingumui.

Internetinė prieiga: http://www.arhp.org/Publications-and-Resources/Quick-Reference-Guide-for-Clinicians/choosing/IUC >>

Todėl pasakymą, jog moteris „sutaupys" kiaušinėlius, jei naudos hormoninę spiralę, ir ilgiau išliks vaisinga, galima vertinti tik kaip nelabai vykusį pašmaikštavimą.
Klausimas: Turiu labai garbingo amžiaus močiutę. Senokai nebeišeina iš namų. Ar yra galimybė pasikviesti kunigą į namus? Iš kitos pusės, bijau, kad supras neteisingai...
Atsakymas: Ne tik yra galimybė, bet ir pareiga pakviesti kunigą, paaiškinant ligoniui, kad suteikiamas Ligonių patepimo sakramentas – tai ne mirties, o gyvenimo sakramentas. Katalikų Bažnyčios katekizmas nurodo, jog šventuoju Ligonių patepimu ir kunigų malda Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad juos sustiprintų ir gelbėtų.
Šio sakramento malonės – tai „ligonio suvienijimas su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui; paguoda, ramybė ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus; nuodėmių atleidimas, jei ligonis jo negalėjo gauti Atgailos sakramentu; sveikatos atgavimas, jeigu tai naudinga sielos išganymui; parengimas pereiti į amžinąjį gyvenimą“.
Plačiau apie tai skaitykite Katalikų Bažnyčios katekizme >>
Klausimas: Kaip nešioti vestuvinį žiedą mirus sutuoktiniui?
Atsakymas: Jokių taisyklių nėra. Anksčiau našliai persimaudavo žiedą ant kitos rankos, taip pat bevardžio piršto, bet šiais laikais, kai vieni mauna žiedą ant dešinės, kiti – ant kairės rankos, visa tai jau nebeturi jokios reikšmės. Iš esmės tai vietos tradicijų bei papročių klausimas, o ne Kristaus ar Bažnyčios nustatomi reikalavimai.
Klausimas: Ar verta nusipirkti naują žiedą, nes mano vestuvinį pavogė, ir jį pašventinti?
Atsakymas: Tai neprivaloma ir visiškai laisva, bet būtų gražu įsigyti naują ir prašyti palaiminti.
Klausimas: Ar šiemet Kūčias galima valgyti šeštadienį? Kiek prisimenu, 2006 metais buvo aiškinama, kad jei Kūčios sekmadienį,tai galima valgyti ir šeštadienį.
Atsakymas: Kai Kūčios būna sekmadienį, tikintieji turi teisę pasirinkti: valgyti Kūčias arba šeštadienį, arba sekmadienį. Reikia atsiminti, kad tą dieną, kada pasirenkama valgyti Kūčias, susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Beje, dėl pamaldų tokiu atveju kaip šiemet: neužmirškime, kad šios gruodžio 24-osios rytą ir dieną švenčiame Advento ketvirtą sekmadienį; o vakare – jau pradedame švęsti Kalėdas ir dalyvaujame pirmosiose, t.y. Kūčių vakaro arba Kalėdų nakties (Piemenėlių), šv. Mišiose. Išsamiau žr. LVK sekretoriato pranešimą apie 2017 metų Kūčių ir Kalėdų šventimo tvarką >>
Klausimas: Per „Marijos radiją“ dažnai skamba kreipinys į Švč. M. Mariją kaip Lietuvos Karalienę, o mano nuomone, būtų prasmingiau, kad per jubiliejinius Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo metus labiau išpopuliarėtų Trakų paveikslo titulas – Lietuvos Globėja. LVK galėtų jį netgi įrašyti į Marijos litaniją, nes tai vienintelis ir pirmasis popiežiaus pripažintas Mergelės Marijos titulas Lietuvai. Pernai buvo įrašytas į litaniją Aušros Vartų Marijos paveikslo titulas - Gailestingumo Motina. Trakai kol kas lieka nuskriausti. (Klausimas pateiktas Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio laikraštėlyje „Gyvasis“).
Atsakymas: Ne kartą teko ir man girdėti net per „Marijos radiją“ šį kreipinį litanijoje. Marijos Lietuvos Karalienės kreipinys yra grynai savavališka iniciatyva, kurios niekas nėra patvirtinęs. Be Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvirtinimo nederėtų vartoti jokių naujų kreipinių litanijose. Ši iniciatyva greičiausiai žvelgia į lenkiškus Švč. M. Marijos litanijos tekstus ir ten randa Marijos, kaip Lenkijos Karalienės, titulą. Kadangi Lenkija šiuo metu visiems yra tapusi tiek ekonominio, tiek dvasinio klestėjimo pavyzdžiu, maldininkai pamėgdžioja kaimynus. Kai Čenstakavoje 1717 metais popiežiaus karūnomis buvo vainikuotas paveikslas, Marijai buvo suteiktas Lenkijos Karalienės titulas, nes Lenkija buvo karalystė. Po metų 1718-aisiais Lietuvoje buvo vainikuotas Trakų Dievo Motinos paveikslas, tačiau Karalienės titulo negalėjo suteikti, nes Lietuva buvo Didžioji kunigaikštystė. Trakų paveikslas gavo iš popiežiaus kitą titulą – Lietuvos Globėja (Lituaniae Patrona), nes Lietuva nebuvo karalystė. Pradėjus švęsti Trakų paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejų būtų gražu, jog ir Mergelės Marijos litanijoje atsirastų šis – pirmojo Lietuvoje vainikuoto paveikslo – titulas: Marija Lietuvos Globėja, bet tai sprendžia ganytojai. (Atsakė mons. Algirdas Jurevičius)
Klausimas: Kurios Kalėdų Mišios yra laikomos pagrindinėmis ir iškilmingiausiomis Mišiomis – vakarinės Piemenėlių Mišios, pirmosios rytmetinės, šv. Kalėdų suma ar kurios kitos?
Atsakymas: Mišios nėra skirstomos pagal iškilmingumą. Iškilmės – tai tik papildomos apeigos, o bet kuriuo atveju Mišių esmė ta pati: Kristaus aukos atkartojimas. Todėl neteisinga būtų sakyti, kad kažkurios Mišios yra pagrindinės (anksčiau būdavo akcentuojama suma). Kalėdose bene daugiausia džiaugsmo sukelia prakartėlės palaiminimas, tačiau dėl to Mišios netampa kitokios.