į pirmą puslapį
Temos

KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI

Sielovados pasiūlymas 2019 metams

 

2019 m. Kauno arkivyskupijoje pradėta įgyvendinti sielovados iniciatyva „KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI“, kuria norima padėti bendruomenėms permąstyti ir įgyvendinti vizito metu popiežiaus išsakytas mintis bei palinkėjimus.

Tikimės, kad šios iniciatyvos medžiaga pasitarnaus įvairioms Bažnyčios bendruomenėms Lietuvoje

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas šia proga laišku kreipėsi į kunigus bei tikinčiuosius pristatydamas šią iniciatyvą ir ragindamas:

„Šiais metais kviečiu savitai keliauti su popiežiumi Pranciškumi. Tai sielovados pasiūlymas, kuris duos puikią progą labiau įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus tiek Lietuvoje, tiek ir kitur aptartus reikšmingus tikėjimo ir gyvenimo Bažnyčioje klausimus, juos susieti su mūsų gyvenimo aktualijomis, svarstyti, ką toliau turėtume daryti...“
Arkivyskupo Liongino VIRBALO laiškas >>

MEDŽIAGA MĖNESIUI

G R U O D I S

Tema: SKAITYKITE LAIKO ŽENKLUS – „GERIAU NEMATYTI, GERIAU NEGIRDĖTI ?“

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

L A P K R I T I S

Tema: „ESATE KANKINIŲ VAIKAI“ – MODERNUS ŠVENTUMAS

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

S P A L I S

Tema: EVANGELIJOS DŽIAUGSMAS – „AR NEBIJAU ĮSIMYLĖTI?“

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

R U G Ė J I S

Tema: NUO RAUDŲ PRIE ŠLOVINIMO – AR NEPAMIRŠOME PRISIKĖLIMO?

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

R U G P J Ū T I S

Tema: NEGALIMA KELIAUTI VIENIEMS – IEŠKOK SAVO BROLIO

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

L I E P A

Tema: DVASINĖ KOVA – „KOPIMO MENO PASLAPTIS“

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

B I R Ž E L I S

Tema: MIESTAS – DANGIŠKOSIOS JERUZALĖS ATSPINDYS: „KAS GERO YRA TAMSOJE?“

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

G E G U Ž Ė

Tema: KUR YRA KŪDIKIS – AR NEPAMETĖME JĖZAUS?

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

B A L A N D I S

Tema: NAUJAS PAVASARIS – „KĄ NAUJO TURI 2000 METŲ SENUMO ŽINIA?“>>

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

K O V A S

Tema: MOKYKIMĖS IŠ MEDŽIŲ – „KAS SVARBIAU: PRAEITIS AR ATEITIS?“>>

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

V A S A R I S

Tema: PETRAS TARP MŪSŲ. „POPIEŽIUS – GENEROLAS BE ARMIJOS?“ >>

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą

S A U S I S

Tema: TAISYKITE VIEŠPAČIUI KELIĄ – Ar Bažnyčia nori / gali atsinaujinti? >>

Parsisiųsti PDF

Parsisiųsti garso ir vaizdo medžiagą


Medžiagos struktūra

Kiekvienas mėnuo turi savo temą.

Parengtoje mėnesio medžiagoje:

 • trumpas temos pristatymas su atitinkamomis Šventojo Rašto citatomis;
 • popiežiaus kalbų ištraukos;
 • mėnesio maldos intencijos;
 • trumpas temą iliustruojantis filmukas bei skaidrių prezentacija;
 • vaizdo mokymai su lietuviškais subtitrais;
 • temai pritaikyta giesmė;
 • rekomenduojamų knygų ir Bažnyčios dokumentų sąrašas;
 • klausimai, skirti svarstyti bei dalytis grupelėse.

Iš šios medžiagos galima rinktis tai, kas aktualiausia, labiausiai prakalbina ar tinka konkrečiai bendruomenei.

Kam skiriama?

Parengta medžiaga kviečiame pasinaudoti ne tik asmeniškai, bet ir:

 • maldos bei jaunimo grupėse;
 • susitikimuose su sakramentais besirengiančių vaikų tėvais;
 • po ALFA kurso susiformavusiose grupelėse;
 • šeimų susitikimuose;
 • tikybos pamokose;
 • atsinaujinimo dienų ir kituose renginiuose.