Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. kovo 13 d., penktadienis

Maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ (kovo 13–14 d.)
KUR: Kaunas
Atgailos ir maldos vigilija


Ir šiemet per gavėnią popiežius Pranciškus kviečia į maldos ir atgailos vigiliją „24 valandos Viešpačiui“ – visą parą atveriant bažnyčių duris maldai ir susitaikymui su Dievu. Šų metų tema „Dievas apstus gailestingumo“ (Ef 3, 4).

Maldos ir atgailos vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje

Prasideda kovo 13 d. po 18 val. vakarinių šv. Mišių ir tęsiasi iki kovo 14 d. 18 val. šv. Mišių.

Kovo 13 d. nuo 19 val. iki 24 val. bei kovo 14 d. nuo 8.30 val. iki 18 val. klausyklose budės kunigai, bus galima atlikti išpažintį.

Kitose arkivyskupijos bažnyčiose

Rengiama bent kelių valandų Švč. Sakramento adoracija. Galimybė atlikti išpažintį (daugiau informacijos bažnyčiose).

Ši vigilija – tai laikas atverti širdis maldai ir atgailai, ypač susitaikyti su Dievu rengiantis Kristaus Prisikėlimo šventei. Tai – ir laikas padėkoti Dievui už 25-erius mūsų laisvės ir nepriklausomybės metus, prašyti taikos pasaulyje, ypač Ukrainoje ir tuose kraštuose, kur liejasi krikščionių kraujas. Šiemet, Pašvęstojo gyvenimo metais – tai ir proga padėkoti Dievui už jaunuolius, kurie atsiliepia į Dievo kvietimą pašvęsti gyvenimą kunigystei ar vienuolystei.

Daugiau informacijos >>

Plakatas parapijoms (atsispausdinti) >>