Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2015 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis

Piligrimų eisenos į ŠILUVĄ. Padėka už laisvę. Tremtinių, partizanų ir kovotojų už laisvę diena
KUR: Šiluva

Pradžia 9 val.

Eisenai iš Tytuvėnų vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Eisenai nuo Dubysos (Katauskių) gyvenvietės vadovauja arkivyskupas Lionginas Virbalas.

12 val. – šv. Mišios Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Dėkojame Dievui už laisvės dovaną ir meldžiame sąžiningumo bei atsakomybės tarnaujantiems Lietuvos valstybei.

Piligrimų žygis