Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. balandžio 28 d., penktadienis

Ligonių diena ŠILUVOJE – su Vidinio išgydymo pamaldomis
KUR: Šiluva

12 val. šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

13–17 val. Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje.

18 val. vakaro šv. Mišios ir Vidinio išgydymo pamaldos. Vadovauja kun. Kęstutis Rugevičius.

Per Ligonių dienas Šiluvoje BALANDŽIO–RUGSĖJO MĖN. šv. MIŠIOS VYKSTA IR VAKARAIS. Po jų – Vidinio išgydymo PAMALDOS. Rugsėjo mėn. Ligonių diena švenčiama Šilinių atlaiduose.

Ligonių diena