Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. balandžio 28 d., penktadienis

Ligonių diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

12 val. šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

13–17 val. Švč. Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje.

18 val. vakaro šv. Mišios. Vadovauja kun. Kęstutis Rugevičius.

19 val. Vidinio išgydymo pamaldos.

Per Ligonių dienas Šiluvoje BALANDŽIO–RUGPJŪČIO MĖN. šv. MIŠIOS VYKS IR VAKARAIS. Po jų – Vidinio išgydymo PAMALDOS.

Išsamiau apie Ligonių dienas Šiluvoje >>