Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. gegužės 13 d., šeštadienis

Gegužės 12–13 d. – FATIMOS apsireiškimų 100-mečio paminėjimas ŠILUVOJE.
VISA PROGRAMA!
Gegužės 12 d. maldos vigilijoje – naktinė Eucharistinė procesija aplink Šiluvą
KUR: Šiluva

Gegužės 12–13 dieną Šiluvoje minėsime Fatimos apsireiškimų šimtmetį. Paminėjimą pradėsime išvakarėse, gegužės 12 d., 18 val. maldos vigilija, kuri tęsis pernakt iki gegužės 13 d. 10 val. Pagrindinės iškilmės – gegužės 13 d. 12 val. VISĄ IŠSAMIĄ PROGRAMĄ žr. čia >>

GEGUŽĖS 12 d.

18 val. vigilijos pradžia šv. Mišiomis Šiluvos bazilikoje.

23.00–01.00 val. Eucharistinė procesija Šiluvoje aplink miestelį.

„Nebeskaudinkite mano Sūnaus“

Procesijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS SJ. Šeši sustojimai pagal Marijos apsireiškimų Fatimoje žinią.

1. „Nebijokite, nenoriu padaryti nieko blogo“(gegužės 13 d.) – vysk. Kęstutis KĖVALAS.
2. „Marija parodė savo širdį, sužeistą aštrių spyglių, ir dingo“ (birželio 13 d.) – kun. Darius VASILIAUSKAS.
3. „Kančias paaukoti už nusidėjėlių atsivertimą“ (liepos 13 d.) – kun. Erastas MURAUSKAS.
4. „Parodys ženklą, kad <...> ką ji kalbėjo, yra tiesa“ (rugpjūčio 19 d.) – kun. Paulius VAINEIKIS OFM.
5. „Ligoniai pasveiks <...> paprašydama pastatyti jai dedikuotą (koplyčią) Bažnyčią“ (rugsėjo 13 d.) – kun. Artūras KAZLAUSKAS.
6 „Prašydama daug melstis <...>. Vaikai matė Madoną, Juozapą ir Kūdikėlį Jėzų, laiminantį pasaulį...“ (spalio 13 d.) – kun. Paulius VAINEIKIS OFM.

GEGUŽĖS 13 d.

12 val. šv. MIŠIOS aikštėje priešais Baziliką su Lietuvos vyskupais. Liturgijai vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López QUINTANA.

Bažnyčia ir šiandien ragina išgirsti Fatimos Marijos kvietimą – atgailauti, melstis už Bažnyčią, kunigų šventumą, už nuodėmėje gyvenančių žmonių atsivertimą ir pasaulio taiką...

Fatimos jubiliejus

Norintys keliauti iš Kauno drauge su Jono Pauliaus II piligrimų centru kviečiami registruotis mob. 8 686 152 25 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com.