Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis

ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II diena. Katalikiškų mokyklų ir bendruomenių diena
KUR: Šiluva

8 val. Meldžiamės už „Marijos radijo“ geradarius, savanorius ir darbuotojus.

9 val. Meldžiamės, kad visi uoliai ir sąžiningai atliktume savo pareigas.

10 val. Dėkojame už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir jo užtarimu teikiamas malones.

12 val. Meldžiamės, kad katalikiškos mokyklos ir bendruomenės savo veikla ir gyvenimu liudytų prisikėlusį Kristų.

16 val. Meldžiame Šventosios Dvasios vedimo skelbiant Gerąją Naujieną.

19 val. Meldžiame šv. Jono Pauliaus II užtarimo ieškantiems ir dar nesuradusiems Dievo.

Nuo 19 val. iki ryto 7 val. Maldos vigilija Bazilikoje.

Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanatas

Ypač kviečiami katalikiškų mokyklų mokiniai ir mokytojai, „Marijos radijo“, Marijos legiono, Gyvojo rožinio, Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos, kitų katalikiškų bendruomenių, organizacijų, draugijų ir maldos grupių nariai.