Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis

ŠILINĖS: Jaunimo ir šeimų diena
KUR: Šiluva

8 val. Meldžiamės už besirūpinančius našlaičiais ir apleistais vaikais.

9 val. Meldžiamės už gimstančio vaikelio laukiančias šeimas.

10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus rūpestį dėl šeimų ir vaikų.

10 val. Piligrimų informacijos centre šeimų susitikimas su misionieriumi t. Rastislavu Dluhý C.Ss.R (Slovakija) >>

12 val. Meldžiamės už Lietuvos šeimas ir jų dvasinį atsinaujinimą.

16 val. Meldžiame drąsos kartu gyvenančioms poroms priimti Santuokos sakramentą.

19 val. Dėkojame Dievui už žemdirbių bei girininkų darbą ir meldžiamės už juos, kad jie ne tik nuimtų gausų derlių, bet ir liudytų kūrinijos grožį.

21 val. Žiburių procesija su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą nuo Bazilikos. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atrasti savo pašaukimą.

Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanatas.

Ypač kviečiami dalyvauti jaunimas, kolegijų, akademinių bendruomenių nariai ir šeimos.