Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 12 d., antradienis

ŠILINĖS: Lietuvos kariuomenės diena
KUR: Šiluva

8 val. Meldžiamės už įsivaikinusias ar vaikus globai priėmusias šeimas.

9 val. Meldžiamės už taikos misijose dalyvaujančius karius ir jų šeimas.

10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus meilės Tėvynei pavyzdį

12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius ir prašome Dievo globos Tėvynei

16 val. Meldžiamės už vaikų teisę turėti tėtį ir mamą

19 val. Meldžiamės už taiką pasaulyje ir mūsų namuose

Piligrimų sielovadoje talkina Jonavos dekanatas.

Ypač kviečiami dalyvauti kariai ir karininkai, savanoriai, partizanai, šauliai ir jų šeimos.