Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2017 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis

ŠILINĖS: Kunigų diena
KUR: Šiluva

8 val. Meldžiamės už kunigų seminarijų studentus ir ugdytojus.

9 val. Meldžiame kunigų ir vienuolių ištikimybės savo pašaukimui.

10 val. Dėkojame Dievui už pal. Teofiliaus ištikimą kunigo ir vyskupo tarnystę.

12 val. Meldžiamės už kunigus ir jų tėvelius.

15 val. Ekumeninės pamaldos Bazilikoje.

16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo dėl kunigų kaltės atšalusiems nuo tikėjimo.

19 val. Meldžiamės už pašaukimus į misijas ir parapijų atsinaujinimą.

Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanatas.

Ypač kviečiami dalyvauti kunigai, seminarijų auklėtiniai ir ugdytojai, užsienyje gyvenantys lietuviai ir jų šeimos.

Ekumeninės