Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. gegužės 17 d., penktadienis

Atveriant naujas Kauno ŠVČ. SAKRAMENTO bažnyčios erdves. Pašventinimo pamaldos ir viešos diskusijos: bažnyčios – Dievo ir mūsų namai? (gegužės 17–18 d.)
KUR: Kaunas

...

Nuotraukos Silvijos Knezekytės

Švč. Sakramento bažnyčioje, ypač suniokotoje sovietmečiu, pagal Kauno senamiesčio draugijos ir arkivyskupijos kurijos susitarimą 2018 m. pabaigoje privačių aukotojų lėšomis įrengiama erdvė ir visuomenės kultūrinėms reikmėms. Per miesto gimtadienį gegužės 17–18 d. ši erdvė – antrasis aukštas su jau įrengtomis grindimis – ir laikinos stiklo durys iš Vilniaus gatvės bus pašventinta ir atidaryta.

Gegužės 17 d. , penktadienį, ...

17 val. šv. Mišios ir pašventinimas. Vadovauja rektorius kun. Gytis Petras Stumbras.

Gegužės 18 d. , šeštadienį,

12 val. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS. Vadovauja apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas JUREVIČIUS. Gieda Šv. Cecilijos choras, vadovė Vita-Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.

Po šv. Mišių – VIEŠOS DISKUSIJOS, koncertai, ekskursija po bažnyčią, kiti miesto gimtadienio renginiai.

13 val. vieša diskusija KOKIA YRA TIKROJI BAŽNYČIOS – DIEVO NAMŲ – PASKIRTIS? ...

Diskusijos dalyviai: vyskupas Algirdas Jurevičius, VDU docentė Jūratė Tutlytė, verslininkai Minvydas Ir Liuda Znaidauskai, filosofas Viktoras Bachmetjevas, dainininkas ir KEKS2022 ambasadorius Giedrius Širka. Moderatorė žurnalistė Brigita Sabaliauskaitė.

15 val. vieša diskusija BAŽNYČIA KAIP SUSIRINKIMO VIETA. PAGONIŲ KIEMAS. ...

„Žodis „bažnyčia“ yra kilęs iš graikų žodžio ekklesia, kuris reiškia „surinkimas“ arba „pašauktieji“. Tad pagrindinė žodžio „bažnyčia“ reikšmė – ne apie pastatą, o apie žmones, kurie čia susirenka... Šio amžiaus iššūkis – kodėl žmonės pamiršo ir apleido šią svarbią susirinkimo vietą, kaip pakviesti, sudominti, atliepti šių dienų žmogaus poreikiams?“ – sako projekto iniciatoriai.

Diskusijos dalyviai: kunigas Gytis Petras Stumbras, diakonas Darius Chmieliauskas, moksleivių prezidentas Audrius Šaras, dailininkas Mindaugas Juodis, komunikatorė Indrė Grikšaitė. Moderatorės žurnalistės Brigita Sabaliauskaitė ir Diana Adomaitienė.

Išsami programa ATSIDARYK www.kas.vyksta.lt

...

Išsamiau apie Švč. Sakramento bažnyčios atgaivinimą žr. Brigitos Sabaliauskaitės straipsnyje www.bernardinai.lt >>