Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. kovo 4 d., trečiadienis

Švenčiame Šv. KAZIMIERĄ, Lietuvos globėją

Kovo 4-ąją švenčiame šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos globėją. Jis taip pat yra Vilniaus arkivyskupijos bei Panevėžio vyskupijos globėjas.

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. spalio 3 d. Krokuvoje, o mirė 1484 m. kovo 4 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Austrijos princesės Elzbietos Habsburgaitės sūnus pasižymėjo pamaldumu, skaistumu, atgaila, meile vargšams. Mirė būdamas 25-erių metų nuo džiovos. Relikvijos gerbiamos Vilniaus arkikatetedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje.

...

1602 metų paskelbtas šventuoju, o 1636 metais – dangiškuoju Lietuvos globėju. Nuo 1948 metų jis yra lietuvių jaunimo globėjas (plg. Liturginį kalendorių, 2019–2020(A)).Kristaus Prisikėlimo parapijos nuotraukoje – moksleivių darbų parodos (2018) akimirka

PASTABOS:

Išsamią šv. Kazimiero gyvenimo istoriją galima rasti Vilniaus arkikatedros tinklalapyje, katedra.lt >>