Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. kovo 25 d., šeštadienis

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS

...

„O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą;
jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius,
ir jo viešpatavimui nebus galo“ (Iš Evangelijos pagal Luką, 1, 30–33)

Nuotr. Šventojo Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios sienų freska (nuotrauka parapijos)