Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. kovo 31 d., penktadienis

Maldos ir pasidalijimų vakaras Kaune Palendrių benediktinui tėvui ŽĖRARUI de Martel atminti
KUR: Kaunas

...

Kovo 31 d., penktadienį, 17 val. šv. Mišios Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje minint tėvo Žėraro iškeliavimo pas Viešpatį antrąsias metines.

Joms pasibaigus – pasidalijimas atminimais. Bus pristatoma tėvo Žėraro knyga „Tik į priekį: pasakojimai, padrąsinimai, prisiminimai“.

Minėdami tėvo Žėraro iškeliavimo pas Viešpatį antrąsias metines, kalbėsime apie gyvenimo keliuose sutiktą dvasios tėvą, nuoširdžiai jo dalytus vienuoliškos išminties turtus. Pasiūlysime įsigyti naujojo tiražo knygą ir kitus Palendrių leidinius.

„Tai buvo didžiausia tėvo Žėraro gyvenimo laimė – tarnauti Viešpačiui maldos tyloje ir padėti į vienuolyną atvykstantiems žmonėms atrasti gyvenimo džiaugsmą, atsinaujinusios dvasios ramybę, pradžiugusios širdies paguodą. Atrodo, kad tėvo Žėraro parodyta laimės paslaptis yra gana paprasta – tapti laisvu žmogumi gyvenant Viešpaties mums dovanotame pašaukime ir tarnauti kitiems.“ (Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas)

„Užrašyti pasakojimai, patarimai, padrąsinimai – tai tėvo Žėraro dvasinis testamentas, kad, jam palikus „šį ašarų klonį“, jo žodžiai ir toliau lydėtų tuos, kuriuos jis pažino, o taip pat visus, skaitysiančius šią knygą.“ (Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras tėvas Kazimieras Milaševičius OSB)

Tėvas Žėraras de Martel OSB (Gérard de Martel, 1940–2021) – šventojo Benedikto ordino vienuolis, kunigas, gimęs ir augęs Prancūzijoje, ilgą laiką gyvenęs Solemo Šv. Petro abatijoje (Abbaye Saint-Pierre de Solesmes), iš kurios 1998 m. persikėlė gyventi į Lietuvą, į tuo metu naujai įsteigtą Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną. Būdamas santūrus ir kuklus, jis uoliai tarnavo užimdamas „mažesniąsias“ pareigas – sode ir darže, skalbykloje, bibliotekoje ir viešbutėlyje, kur priimdavo į vienuolyną atvykstančius svečius. Visur ryškiai spindėjo jo talentas – padėti kitiems. Patardamas, padrąsindamas, dalydamasis pastebėjimais ir įžvalgomis bei teikdamas sakramentus, per gyvenimą jis lydėjo gausų būrį dvasios sūnų bei dukterų. Vienuoliškame gyvenime ir maldoje brandinti širdies turtai, anuomet su meile dalyti, knygoje skleidžiasi spausdinto žodžio formomis.

Palendrių Šv. Benedikto brolių ir Kauno arkivyskupijos informacija