Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. gegužės 19 d., sekmadienis

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)

...

„Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią
ir atnaujinki žemės veidą.
Aleliuja.“

Gegužės 19 d., sekmadienį, švenčiame Šventosios Dvasios Atsiuntimą (Sekmines).

Bažnyčia Sekminių – savo gimtadienio – iškilmėje su procesija švenčia naują Dievo Dvasios dovanų išliejimą. Bažnyčia teikia visuotinius atlaidus tikintiesiems, pamaldžiai dalyvaujantiems giedant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

Sekminėse baigiasi 50 dienų Velykų laikotarpis ir prasideda naujas eilinis laikas dabar jau Šventojoje Dvasioje.

Nuotr. Sekminės arkikatedroje (2022).

Sekminių maldas žr. maldynas.katalikai.lt