Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. gegužės 26 d., sekmadienis

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ. Pasaulinė vaikų diena

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan TĖVO, ir SŪNAUS, ir ŠVENTOSIOS DVASIOS, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“
(iš sekmadienio Evangelijos, Mt 28, 19–20)

Gegužės 26 d., pirmąjį sekmadienį po Sekminių, švenčiame ŠVENČIAUSIĄJĄ TREJYBĘ.

Šiemet Švč. Trejybės iškilmėje pirmą kartą popiežiaus Pranciškaus kvietimu švenčiame ir PASAULINĘ VAIKŲ DIENĄ.

...

Viso pasaulio vaikams popiežius Pranciškus skiria savo ŽINIĄ >> , o ją užbaigia malda:

„Mylimieji, Dievas, kuris visada mus mylėjo (plg. Jer 1, 5), žvelgia į mus mylinčio tėčio ir švelniausios mamos žvilgsniu. Jis niekada mūsų nepamiršta (plg. Iz 49, 15), kasdien mus lydi ir atnaujina savo Dvasia.
Kartu su Švenčiausiąja Mergele Marija ir šventuoju Juozapu melskimės šiais žodžiais:
Ateik, Šventoji Dvasia,
parodyk mums savo grožį,
atsispindintį žemės vaikų veiduose.
Ateik, Jėzau,
Tu viską atnaujini,
Tu esi kelias, vedantis mus pas Tėvą,
ateik ir pasilik su mumis.
Amen.