Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. birželio 14 d., penktadienis

Palaimintojo TEOFILIAUS Matulionio minėjimas
KUR: Kaunas

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, minime palaimintąjį Teofilių Matulionį.

Birželio 14–16 d. palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimas vyks Kaišiadorių katedroje. Kviečia Kaišiadorių vyskupija. Žr. programą >>

Birželio 14-ąją po 18 val. šv. Mišių Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje bus palaimintas restauruotas kryžius. Šis kryžius Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas 1937 m. tuomet čia tarnavusio Teofiliaus Matulionio rūpesčiu Lietuvos krikšto (550 metų) ir laisvės (20 metų) jubiliejams atminti. Plačiau benediktines.lt>>

Vyskupas kankinys Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju 2017 m. birželio 25 d. Palaidotas Kaišiadorių katedroje, palaimintajam dedikuotoje koplyčioje. Visa apie palaimintąjį skaitykime svetainėje teofilius.lt >>