Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. vasario 14 d., trečiadienis

ARKIVYSKUPAS kviečia: Pelenų trečiadienio šv. Mišios Kauno arkikatedroje su Caritu
KUR: Kaunas

...

Vasario 14-ąją pradėdami Gavėnią Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiame Pelenų trečiadienį.

17 val. Švč. Sakramento adoracija.

18 val. Pelenų trečiadienio šv. Mišios su pelenų barstymo apeiga.

Šį antrąjį mėnesio trečiadienį arkivyskupo kvietimu melstis Kauno arkikatedroje bazilikoje renkasi Kauno arkivyskupijos CARITO bendradarbiai.

Po šv. Mišių 40 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoracija už taiką Lietuvoje, Ukrainoje ir pasaulyje. Į adoraciją, kuri tęsis iki vasario 16 d. 7 val. ryto, kviečiamos miesto parapijų ir kitos bendruomenės. „Marijos radijo“ transliacija.