Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. vasario 29 d., ketvirtadienis

MALDOS VAKARAS seminarijos bažnyčioje už Kauną, Kauno arkivyskupiją ir tave
KUR: Kaunas

...

Paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais Kauno arkivyskupijos kurija, Kunigų seminarija, bendruomenės „Gyvybės medis“ ir „Gailestingumo versmė“ kviečia į visiems atvirus Maldos vakarus už Kauną, Kauno arkivyskupiją ir Tave. Tai jau daugiau kaip dešimt metų besitęsianti ir nuolat atnaujinama miesto misijų maldos tradicija.

Tai valanda prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento, klausantis Dievo žodžio, tėvų redemptoristų mokymo, kartu meldžiantis ir giedant, šlovinant ir dėkojant. Šiuose vakaruose malda apglėbiami visi, kuriems jos labiausiai reikia mūsų mieste bei arkivyskupijos bendruomenėje, kiekvieno mūsų namuose ar jų neturinčiųjų širdyse. Jei tiki, kad Dievas gali, ateik.

Maldos vakarai vyksta Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (Rotušės a. 22).

Antrasis 2024 m. vakaras – vasario 29 d. Pradžia 18.30 val.