Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. kovo 8 d., penktadienis

„24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“ Kauno arkikatedroje bazilikoje: maldos ir atgailos laikas
KUR: Kaunas

Kovo 8–9 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyks „24 valandos Viešpačiui“ – maldos ir atgailos laikas.

„24 valandos Viešpačiui“ – tai popiežiaus Pranciškaus kvietimas ir iniciatyva (pirmą kartą vyko 2014 metais) kasmet prieš IV Gavėnios sekmadienį didžiosiose vyskupijų katedrose, pagal galimybę ir kitose bažnyčiose, visą parą skirti Švč. Sakramento adoracijai ir atgailai. Popiežius Pranciškus Atgailos pamaldoms šiemet vadovaus Šv. Pijaus V parapijoje Romoje.

KAUNO ARKIKATEDROJE šiuo „24 valandų Viešpačiui“ laiku kovo 8 d. (penktadienį) ir kovo 9 d. (šeštadienį) nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro vyks Švč. Sakramento adoracija, o klausykloje pasikeisdami nuolat budės Kauno parapijų kunigai.

Kviečiame švęsti Sutaikinimo (Atgailos) sakramentą atliekant velykinę išpažintį ir dalyvaujant Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje.

...