Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. birželio 1 d., šeštadienis

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (DEVINTINIŲ) iškilmė Kauno arkikatedroje. PROCESIJA su Švenčiausiuoju Sakramentu Kauno gatvėmis
KUR: Kaunas

Birželio 1 d., šeštadienį, Kauno arkivyskupijos kurija kviečia kauniečius į Devintinių procesiją miesto gatvėmis. Ši sena Kauno arkivyskupijos bendruomenės tradicija vėl atgaivinama po kelerių metų pertraukos (dėl pandemijos, miesto gatvių tvarkymo).

Katalikiškame pasaulyje tokios Devintinių procesijos yra žinomos nuo vidurinių amžių ir yra viešas bei džiaugsmingas Eucharistijos – visiems laikams palikto Dievo artumo ženklo – pagarbinimas bei savo tikėjimo paliudijimas.

Minėtą birželio 1 d. vakarą 18 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje švęsime Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę, o jos liturgiją pratęsime procesijoje su Švenčiausiuoju Sakramentu. Devintinių liturgijai ir procesijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas,

Apie 19 val. Devintinių proga rengiama procesija išeis iš Kauno arkikatedros ir eis Vilniaus gatve bei Laisvės alėja. Pakeliui keturiose parengtose vietose (prie altorėlių) bus sustojama skelbti Dievo žodžio ir pagarbinti Švenčiausiojo Sakramento. Užbaigiant procesiją prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios bus teikiamas palaiminimas Švenčiausiuoju Sakramentu.

Birželio 2-ąją, Devintinių sekmadienį, procesijos su Švenčiausiuoju Sakramentu bus rengiamos parapijų bažnyčiose ir tikintieji kviečiami jose gausiai dalyvauti.

Lietuvoje šį pirmąjį birželio sekmadienį švęsime ir Tėvo dieną, dėkosime gyviesiems ir mirusiems savo tėvams už jų priimtą tėvystės dovaną, o Bažnyčia suteiks palaiminimą pamaldose dalyvaujantiems tėveliams.

...