Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2012 m. rugpjūčio 8 d., trečiadienis

Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystė ŠILUVOJE IR KAUNE (rugpjūčio 8–9 d.)
KUR: Kaunas
Čenstakavos Dievo Motina

Šių metų gegužę pradėta pasaulinė Dievo Motinos ikonos piligrimystė „Nuo vandenyno iki vandenyno“ apims 23 pasaulio šalis; bus nukeliauta 18 tūkst. kilometrų. Ši piligrimystė skirta meilės ir gyvybės civilizacijai ginti. Tai pirmoji pasaulyje tokio masto akcija. Į ją vieningai įsitraukė katalikų ir stačiatikių Bažnyčios. Per Lietuvą Dievo Motinos ikona keliaus rugpjūčio 5–12 d. >>

Kauno arkivyskupijoje jos piligrimystė – rugpjūčio 8–9 d. Šiluvoje ir Kaune.

Rugpjūčio 8 d. , trečiadienį

ŠILUVA

11 val. Dievo Motinos ikonos sutikimas prie Apsireiškimo koplyčios.Pasitinka Kauno arkivyskupas, Šiluvos skautai ir jaunimas, gieda Raseinių bažnyčios choras. Giedama Švč. M. Marijos litanija

11.30 val. Katechezė „Čenstakavos Dievo Motinos istorija ir piligrimystės tikslas“, mons. Vytautas Grigaravičius

12 val. Šv. Mišios, vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius

13 val. Malda tyloje prie paveikslo

KAUNAS

15.30 val. Dievo Motinos ikonos sutikimas Valančiaus g. pradžioje. Pasitinka Kauno m. kunigai, klierikai, vienuoliai, pasauliečiai. Giedamos giesmės Marijai. Vadovauja ses. Celina.

15.45 val. Sutikimas arkikatedroje bazilikoje

16 val. Rožinio malda. Vadovauja vienuoliai

17 val. Malda tyloje prie paveikslo

17.30 val. Katechezė, ,,Čenstakavos Dievo Motinos istorija ir piligrimystės tikslas“, mons. Vytautas Grigaravičius

18 val. Šv. Mišios. Aukoja arkivyskupas su Kaune tarnaujančiais kunigais. Gieda arkikatedros choras

19 val. Akatistas. Gieda vienuoliai ir kunigai.

20 val. Kauno arkivyskupijos Šeimos centro rengiama vigilija

Rugpjūčio 9 d. , ketvirtadienį,

9 val. Šv. Mišios arkikatedroje. Giedojimui vadovauja ses. Celina

10 val. Malda tyloje prie paveikslo

11 val. Paveikslo išlydėjimas į Kaišiadorių vyskupiją