Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. spalio 24 d., penktadienis

Jaunimo sielovados forumas Kaune (spalio 24–25 d.)
KUR: Kaunas

Tema – „Ar iš Nazareto gali būti kas nors gero? Ar pažįsti jauną žmogų?“

Vyks arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5).

Organizuoja Lietuvos jaunimo pastoracijos centras. Forumas skiriamas Lietuvos jaunimo sielovados bendradarbiams: vadovams ir sielovadininkams. Šiame susitikime siekiama aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas; analizuoti jaunimo sielovados tendencijas bei aktualijas; ieškoti naujų veikimo būdų, galimybių; padėkoti dirbantiems Bažnyčios vardu su jaunimu, sustiprėti tolesnei tarnystei.

Šių metų Jaunimo sielovados forumo svečias – kunigas dominikonas Jan Góra OP (Lenkija). Tai teologijos mokslų daktaras, kapelionas, pamokslininkas, rašytojas, Jaunimo pastoracijos centrų bei susitikimų organizatorius.

Registracija iki spalio 17 d. savo vyskupijos Jaunimo centre. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre registracija info@kajc.lt , tel. 8 687 982 65.

žr. išsamiau apie darbotvarkę ir registraciją www. katalikai.lt >>

JSF


PASTABOS:

Plakatas>>