Kauno arkivyskupo kvietimas rengtis ANTRAJAM ARKIVYSKUPIJOS SIMPOZIUMUI (pagal siūlomą KLAUSIMYNĄ. Atsakymų laukiama iki birželio 12 d.)
Paskelbta: 2018-06-01 15:03:06

Brangūs broliai ir seserys,

prieš dvejus metus vykusiame Kauno arkivyskupijos sielovados simpoziume žvelgėme, kokie pokyčiai mūsų arkivyskupijoje įvyko per dešimtmetį po Kauno arkivyskupijos II sinodo ir kokia kryptimi toliau norėtume eiti.

Pastaraisiais metais buvo stengiamasi atnaujinti Parapijų pastoracines tarybas, skatinti didesnį kunigų ir pasauliečių bendradarbiavimą, kad visa tai, ką darome, padėtų žmonėms susitikti su Kristumi. Šiais metais susitikimuose su parapijų aktyvais buvo ieškoma būdų, kaip parapijos galėtų tapti vis labiau misijinės, kokių pokyčių reikia mūsų liturgijoje, tarnystėje, evangelizacijoje ir bendruomenės augime.

Šiais metais Lietuvoje ruošiamės sutikti popiežių Pranciškų. Šis ganytojiškasis apsilankymas turėtų mus pakviesti dar atidžiau išgirsti popiežiaus kvietimą būti aktyviais Kristaus Gerosios Naujienos nešėjais pasaulyje savo pavyzdžiu ir žodžiu.

2018 m. birželio 20 dieną Kauno arkivyskupijos parapijų, institucijų, organizacijų tikinčiuosius drauge su kunigų ir dekanų tarybomis vėl kviečiame susirinkti į simpoziumą, kad galėtume apžvelgti praėjusius metus ir įsivardinti ateinančių metų prioritetus. Susitikime norime matyti visą dabarties kontekstą, todėl parapijų ir bendruomenių aktyvus, organizacijas ir pavienius katalikus labai prašome prisidėti prie pasiruošimo simpoziumui ir atsakyti į pateikiamus klausimus.

1. Kokių pokyčių (teigiamų ir neigiamų) matote savo parapijoje ir arkivyskupijoje per paskutinius dvejus metus?
a. Maldos ir Dievo garbinimo – liturgijos srityje.
b. Tarnystės ir pagalbos artimui srityje Bažnyčios viduje ir už jos ribų.
c. Evangelizacijos – Gerosios Naujienos skelbimo už Bažnyčios esantiems žmonėms – srityje.
d. Bendruomenės ir jos augimo srityje – kaip parapijose ir bendruomenėse skleidžiasi tikėjimas, mezgasi tarpusavio santykiai, auga bendradarbiavimas?
e. Kitose Jums svarbiose Bažnyčios gyvenimo srityse.

2. Kokia popiežiaus Pranciškaus žinia yra aktualiausia Jūsų parapijoje ir visoje Kauno arkivyskupijoje?

3. Į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį Kauno arkivyskupijos sielovadoje ateinančiais metais?

Jūsų patogumui šiuos klausimus rasite ir atskirai pridedame dokumente >>. Atsakymų laukiame iki birželio 12 dienos el. paštu pastoracija@kaunoarkivyskupija.lt.

Nuoširdžiai dėkoju, maldoje apkabinu Jus ir laiminu!

+Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune