Spalio 21–22 d. rekolekcijos sielovados bendradarbiams parapijose ir bažnytinėse institucijose
Paskelbta: 2020-10-06 11:25:26

Sielovados bendradarbiams bažnytinėse institucijose, taip pat parapijų referentams, zakristijonams, maldos grupėms, visų tarnaujančiųjų Bažnyčioje dvasiniam augimui skiriamos jau artėjančios rekolekcijos su Agne Ivaškevičiūte.

Rekolekcijų tema „Pasilikite manyje“ (plg. Jn 15, 4). Jos vyks spalio 21–22 d. Trinapolio rekolekcijų namuose.

Registruotis kviečiame el. p. misijos3m@gmail.com arba SMS mob. 8 614 816 07, organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune