Kauno I dekanato kunigų malda už mirusius dvasininkus ir konferencija apie Eucharistijos adoraciją (2015 11 05)
Paskelbta: 2015-11-06 15:59:14

Lapkričio 5 d. arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis už mirusius arkivyskupijos dvasininkus prasidėjo Kauno I dekanato kunigų susirinkimas.

Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo šio dekanato kunigai.

Sakydamas homiliją, mons. V. Grigaravičius atkreipė visų Mišių dalyvių dėmesį į tai, kad Dievo karalystė ateina nepastebimai. Jos sėklos buvo pasėtos kiekviename mūsų per Krikštą. Ji tampa apčiuopiama, atliekant artimo meilės darbus, kuriant bendrystę, kovojant prieš blogį. Buvo raginama žvelgti į Jėzų, būti išmintingiems, kad Viešpatį visi galėtų sutikti džiaugsmingai ir be baimės.

Pasibaigus šv. Mišioms arkikatedros parapijos namuose vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija „Eucharistinis Jėzus – parapijos gyvastis“. Konferencijai vadovavo dekanas mons. V. Grigaravičius.

Savo mintimis apie Švč. Sakramento adoraciją pasidalijo nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos Kauno mieste koordinatorė sesuo Aloyza Malinauskaitė SJE ir adoruotojai Aida bei Giedrius. Ses. Aloyza pasidžiaugė, kad Kauno mieste Švenčiausiasis Sakramentas nuolat garbinamas jau dešimt metų. Sesuo eucharistietė pasidalijo ir savo asmeniniu liudijimu, ką jai reiškia Švč. Sakramento adoracija. Vėliau kalbėję adoruotojai Aida ir Giedrius pasidalijo savo asmenine patirtimi, kaip jie atrado šią maldos formą. Prelegentai liudijo, kad jiems be galo svarbi adoracijos valanda. Kunigai buvo kviečiami savo parapijose didesnį dėmesį skirti Švč. Sakramento adoracijai.

Baigdama savo pranešimą, ses. Aloyza pasidžiaugė, kad įsipareigojusių adoruotojų skaičius nuolat auga, ir padovanojo kunigams kun. F. Racine knygelę „Švč. Sakramento adoracija“. Kunigai buvo kviečiami aktyviai skleisti informaciją apie Švč. Sakramento adoraciją savo parapijose, dėti pastangų, kad ji vyktų kuo gyviau.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai. Dekanas mons. V. Grigaravičius pristatė artėjančio Gailestingumo metų jubiliejaus šventimo projektą, vyko diskusijos ir aptarimai, kaip šį jubiliejų švęsti parapijose.

Dekanato kunigų konferencija baigta bičiulišku pabendravimu prie arbatos puodelio.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune