Konferencijoje Kaune – apie naujas prekybos žmonėmis formas Lietuvoje ir Bažnyčios atsaką (2016 04 28)
Paskelbta: 2016-04-29 10:17:45

Fotografijos Lietuvos Carito

 

Balandžio 28 d. Kaune Lietuvos Carito iniciatyva drauge su Kauno arkivyskupija surengta konferencija „Naujos prekybos žmonėmis formos Lietuvoje: Bažnyčios ir jos bendradarbių atsakas“. Tokio pobūdžio renginys mūsų šalyje jau ne pirmąkart sukvietė policijos ir Bažnyčios atstovus vienytis į bendrą diskusiją ir kovą prieš prekybą žmonėmis. Vos pusdienį trukusio susitikimo metu pavyko išsamiai aptarti keletą ypač rūpimų temų.

Apie požiūrį į naujų prekybos žmonėmis formų paplitimą ir specifiką Lietuvoje pranešimą skaitė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Aurelijus Gutauskas (jis, beje, pakviestas ateinantį birželį Vatikane šia tema skaityti pranešimą, kurio klausys ir pats popiežius). Kauno apygardos prokuratūros prokurorė Gabija Večerinskienė aptarė teisines galimybes ir ribas persekiojant prekeivius žmonėmis. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, viso renginio metu dalyvius džiuginęs ne tik savo buvimu, bet ir pranešimu, jame ragino žūtbūt nepamiršti, kad teisingumas neįmanomas be gailestingumo.

Kauno apskrities policijos kapelionas kun. Tomas Karklys, aptardamas, ką gali padaryti Bažnyčios ir policijos bendros pastangos kovoje prieš prekybą žmonėmis, pristatė popiežiaus Pranciškaus globojamą Šv. Mortos grupę. Ši tarptautinė policijos ir Bažnyčios iniciatyva apima ne vien kovą su tradicine prekyba žmonėmis – prostituciją, nelegalią organų prekybą, bet ir šiuolaikinę vergovę – įdarbinimą žeminančiomis sąlygomis.

Ses. dr. Daiva Kuzmickaitė MVS, paprašyta pasidalyti apie bendruomenės atsaką saugant savo pažeidžiamus narius, pabrėžė, kad valstybės ir policijos pagalbos neužtenka, vien Caritas problemų neišspręs, visi turime budėti, bendrauti, ieškoti išeičių. Lektorė įsitikinusi – norint užkirsti kelią nusikaltimams, ypač svarbu, kad šeimos palaikytų vienos kitas, negana to, turime rūpintis kurti šeimą palydinčią sistemą.

„Labai kviečiu visus pajudėti iš patogios zonos, suformuotų įsitikinimų ir galų gale mesti iššūkį patiems sau, savo kolegoms“, – sakė renginio iniciatorė ir projekto Pagalba prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms vadovė Kristina Mišinienė. Organizatorė neslėpė džiaugsmo, jog tai, kad konferencijoje dalyvavo daugiau nei šimtas žmonių, tarp kurių buvo didelis būrys policijos specialistų, katechetų, tikybos mokytojų ir studentų, – jau didelis pasiekimas.

Apibendrinant konferenciją prieita prie išvados, kad tokie susibūrimai kaip šis parodo didėjantį žmonių sąmoningumą, norą kalbėtis ir keisti Tėvynės veidą.

Baigiamąjį žodį tardamas vyskupas Kęstutis Kėvalas tikino: „Jau netolimoje ateityje prekybos žmonėmis tema nebus nauja, bus priimta kaip mūsų visų, o ne tiktai atskirų institucijų rūpestis.“

Daugiau informacijos apie Lietuvos Carito vykdomą projektą, įvertintą net ir pasauliniu mastu, rasite interneto svetainėje www.anti-trafficking.lt. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune