Kauno arkivyskupijai – 90!
Dėkokime už praeitį, švęskime dabartį, kurkime ateitį! (2016 06 20–24)
Paskelbta: 2016-06-10 12:00:40

Kasmet savo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą mininti ir tuomet Arkivyskupijos dieną švenčianti Kauno bažnyčia šiemet ta proga švęs ir savo istorijos sukaktį – 90 gyvavimo metų nuo tada, kai popiežius Pijus XI apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente“ įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją ir sykiu Kauno arkivyskupiją. Ją švęsime beveik visą savaitę – birželio 20–24 d., o numatytieji renginiai – tai kvietimas dėkoti Dievui už visą arkivyskupijos gyvavimo laiką bei žmones, džiugiai švęsti dabartį ir su naujomis idėjomis žengti į ateitį.

Arkivyskupijos simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią!“

Birželio 22 dieną, kad apžvelgtų į savo atliekamos misijos patirtį ir perspektyvas, Kauno arkivyskupijos bendruomenės atstovai susirinks į antrą savo istorijoje sielovados simpoziumą. Pirmasis vyko 2001 metais, minint arkivyskupijos 75-metį, po kurio prasidėjo ir pasirengimas Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui: jo darbas vainikuotas ganytojo patvirtintais diecezinio Sinodo nutarimais – gairėmis arkivyskupijos sielovadai.

Būtent jų kontekste šiuo simpoziumu siekiama pažvelgti, ką įgyvendinome per pastarąjį dešimtmetį, kas tebėra lūkesčiai ir siekiamybės. Apie tai numatyti ir simpoziumo pranešimai: „Tikėjimo situacija Kauno arkivyskupijoje pagal sociologinį tyrimą“, „Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimų įgyvendinimas: galimybės ir realybė“ „Bažnyčia yra Tėvo namai, kuriuose yra vietos visiems, – popiežiaus Pranciškaus kryptis sielovadai“, „Visuomenės pokyčių įtaka Lietuvos bažnytiniam gyvenimui“. Pranešimus skaitys Kauno arkivyskupijos ganytojai ir pasauliečiai dr. Irena Eglė Laumenskaitė, Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, dr. Artūras Lukaševičius, dr. Vincentas Vobolevičius.

Kvietimas dalytis idėjomis

Simpoziumo metu numatytas forumas, bus siekiama gyvos diskusijos, pasidalijimo, galimybės aktyviausiems Bažnyčios sielovados bendradarbiams išsakyti savo požiūrį, diskutuoti rūpimomis sielovados temomis.

Vaisingesnei misijai, tikimasi, pasitarnaus ir pagalba ganytojams taps iš anksto arkivyskupijos parapijų klebonams, bendruomenėms bei institucijoms parengti klausimai, apimantys įvairias bažnytinio gyvenimo sritis. Atsakyti į vieną ar visus klausimus kviečiamas kiekvienas norintis arkivyskupijos bendruomenės narys, nes klausimynas skelbiamas viešai (žr. čia >> ), o atsakymų laukiama el. paštu info@kn.lcn.lt arba paprastuoju paštu: Rotušės 14 A, Kaunas, 44279.

 Taip pat į šiuos klausimus galite atsakyti ir tiesiogiai, pasinaudodami internetine forma >>. 

Ganytojai laukia ir bus labai dėkingi kiekvienam, atsiliepusiam ir pasidalijusiam savo mintimis ir patirtimi dėl geresnės tarnystės Kristui ir Bažnyčiai!

Kūrybiniai užsiėmimai, kunigai kavinėse, muzikos vakarai

Tą savaitę arkivyskupijos bendruomenė kviečiama švęsti ir pabūti kartu jau pamėgtuose kauniečių renginiuose, kurie prasidės kasdien nuo 15 val. Šv. Jono Krikštytojo evangelizacijos centro kiemelyje (Papilio g. 3, įėjimas nuo Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčios arba iš kurijos kiemo). Čia kiekvieną popietę kūrybinius užsiėmimus rengs arkivyskupijos Caritas, Katechetikos, Jaunimo, Šeimos centrai.

Nuo 17.30 val. eisime į Kauno senamiesčio kavines – į susitikimus su kunigais aktualiomis temomis – apie kančią ir kur tuo metu yra Dievas; apie visų stokojamą laiką, netgi apie jogą ir pagonybę... Bažnyčioje. Šių jau tradiciniais tapusių vakarų dalyviai užduoda tokių klausimų, kad ir kunigams tenka pasukti galvas, tačiau visus maloniai nuteikia neformalus, atviras ir nuoširdus pabendravimas prie arbatos ar kavos puodelio. Dalyvaus kunigai Kęstutis Dvareckas, Mindaugas Kučinskas, Arnoldas Valkauskas, Erastas Murauskas, kuris, beje, mėgins atsakyti, ar krikščionims verta ieškoti... paparčio žiedo.

Nuo 19 val. vėl kviečiama grįžti į kiemelį Papilio g. 3. Jame gyvos muzikos – džiazo, klasikinės, dainuojamosios poezijos ir kt. – vakarus dovanos žymūs atlikėjai: Martynas Kuliavas ir draugai, Rita Preikšaitė ir Kauno kvartetas ir kiti (esant blogam orui renginiai persikels į arkivyskupijos konferencijų salę, Papilio g. 5).

Kulminacija – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė

Arkivyskupijos jubiliejaus kulminacija bus birželio 24-oji, kai tradiciškai susirinksime į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Šv. Jono Krikštytojo Gimimo. Jo išvakarėse Joninių naktį Kauno senamiestyje, pačiame jo širdyje – arkikatedroje bazilikoje, 21–24 val. nušvies arkivyskupijos Jaunimo centro rengiama „Šviesa naktyje“.

Iškilmingos pamaldos birželio 24 d. 11 val. Kaip tikri piligrimai į arkikatedrą, kur atvertos Gailestingumo jubiliejaus durys, pėsčiomis atkeliauti kviečiamos miesto parapijos. O po iškilmių numatyta agapė kurijos kiemelyje (su kapela!). 

SUSITIKIME!

Drauge švęskime arkivyskupijos 90 metų jubiliejų, kad švęsdami, dalydamiesi idėjomis, melsdamiesi (per visas jubiliejaus paminėjimo dienas, be to, Šv. Jono Krikštytojo centre vyks Švč. Sakrameto adoracija) vis labiau būtume kurianti ir bendradarbiaujanti, atvira ir svetinga visiems tikėjimo bendruomenė, savo globėjo Jono Krikštytojo pavyzdžiu tiesianti kelius Viešpačiui į visų žmonių širdis.

Netrukus skelbsime išsamią jubiliejaus programą, sekite www.kaunoarkivyskupija.lt bei feisbuką. Arkivyskupijos jubiliejus bus pristatytas „Marijos radijo“ aktualijų laidoje birželio 15 d. 8 val. dalyvauja Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, arkivyskupo atstovas spaudai Darius Chmieliauskas.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune