Ypatingąjį GAILESTINGUMO jubiliejų švęskime ir ŠILINĖSE! ŠILUVOJE prasideda Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai
Paskelbta: 2016-09-02 12:04:16

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje kaip ir kasmet vyks Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai. Per Šilinių aštuondienį Marijos apsireiškimu palaiminta žemė vėl taps naujai svetinga ir priimanti, prisipildanti Dievo garbinimo ir padėkos, kad Jis iš savo gailestingumo, per mums labai artimos Dievo Motinos globą nuolat palaiko mūsų gyvenimą. Todėl kasmet Šiluvoje apsilanko per 100 tūkst. piligrimų iš Lietuvos bei įvairiausių pasaulio kampelių.

Šiemet Mergelės Marijos Gimimą švenčiame popiežiaus Pranciškaus paskelbto ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metu. Dėl to, kviečiant į atlaidus, norima, kad visi, išsirengiantys į šią net penkių šimtmečių tradicijos piligrimystę, čia patirtų dievišką bei žmogišką pasitarnavimą, priimtų Dievo dovanojamą gailestingumą – šios malonės ir bus meldžiama Lietuvai pagrindinę atlaidų dieną sekmadienį, rugsėjo 11-ąją, švenčiant Gailestingumo jubiliejų Šiluvoje.

Dieviškojo pasitarnavimo savo gailestingumu prašysime Viešpatį per visas Šilinių dienas (žr. išsamią programą >>) – kunigams, vienuoliams, katalikiškoms bendruomenėms, šeimoms, jaunimui ir visai visuomenei, ypač tiems, kurie tarnauja bendrajam gėriui – kariuomenei, policijai, gelbėtojams ir kt. Šiais neramiais laikais melsime dangaus pagalbos, taikos ir ramybės nuo smurto kenčiančiam pasauliui, persekiojamiems krikščionims ir mūsų pačių namams. Išskirtinę jubiliejinių metų kontekste rugsėjo 9-ąją švęsime Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dieną, melsdami tikėjimo, vilties ir meilės visiems ligoniams bei jais besirūpinantiems. Šiluvos Marijai, tituluojamai Ligonių Sveikata, pavesime ir tuos, kurie kenčia dėl įkalinančių priklausomybių, emigracijos žaizdų ar pabėgėlių vargų. O atlaidus užbaigsime Padėkos diena už visas malones ir savo gyvenimą – argi maža jame už ką turime padėkoti Dievui?!

Žmogiškuoju pasitarnavimu atlaiduose taps Lietuvos vyskupų, kunigų, vienuolių kasdienė tarnystė klausyklose, katechezėmis, Eucharistijos šventimu, homilijomis ar tiesiog bičiuliškais pokalbiais – į Šiluvą atvyksiantys su savo klausimais galės pasinaudoti dar viena jubiliejinių metų galimybe – asmeniškai, kaip tai vyksta Gailestingumo duris atvėrusiose šventovėse, pasikalbėti su kunigu, vienuole ar pasauliečiu prie stalelio čia pat, Šiluvos aikštėje – ieškokite čia šiais skubos laikais reto užrašo: „Turiu Tau laiko!“

Atlaidų tvarka ir pagalba į juos atvykstantiems rūpinsis bemaž 30 jaunųjų savanorių (tarp jų ir seminaristų), giesmėmis liturgiją praturtins chorai iš įvairių Lietuvos vyskupijų.

Caritas kvies į Susitikimų palapinę >> – išgerti arbatos po pamaldų, su besidominčiais pasikalbėti apie karitiečių kasdienius gailestingumo darbus, o galbūt prie jų ir prisijungti.

Rugsėjo 10-ąją, šeštadienį, jaunus žmones suburs speciali jiems skirta Jaunimo diena >>, o šeimas – agapė po vidurdienio pamaldų. 

Rugsėjo 14-ąją, trečiadienį, Šiluvoje minint Kunigų dieną, tradiciškai atvyksta itin daug dvasininkų, o šį kartą prie jų prisijungs ir visame pasaulyje lietuvių sielovadai tarnaujantys kunigai.

Šilinių programoje ir keli kultūriniai renginiai: rugsėjo 11 d. po vakarinių pamaldų Bazilikoje pagal šv. Jono Pauliaus II tekstus koncertą surengs žinomas solistas Liudas Mikalauskas, rugsėjo 9 d. su piligrimais susitiks krikščioniškų giesmių kūrėja bei atlikėja Angelė Joknytė, rugsėjo 10-ąją – Arūno Raudoniaus muzikos bei liudijimų vakaras, ir kt.

Atlaidų dienomis Šiluvą iš toliausių kampelių aplankantys piligrimai, ypač organizuotos grupės, kviečiami registruotis Piligrimų informacijos centre, be to, raginama bent dalį kelio nueiti pėsčiomis – į Apsireiškimo koplyčią vedančiu Piligrimų taku per Šiluvos šilą. Kasdien 9.30 val. čia bus einamas Kryžiaus kelias (9 val. į jį bus galima nuvykti autobusėliu nuo Šiluvos parduotuvės).

Ir šiemet Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro suburtų floristų atlaidams išpuošta Šiluva laukia piligrimų, atvykstančių į pamaldas >> jiems patogiu laiku. Šv. Mišios 12 ir 18 val. kasdien aukojamos erdvioje aikštėje, jungiančioje dvi garsiąsias Marijos šventoves – Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią. Aplankykime Šiluvą su maldavimu: Motina Gailestingumo, Ligonių Sveikata, melski už mus!

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune