Carito bendruomenės tarnystė ir susitikimai Šiluvos atlaiduose
Paskelbta: 2016-09-13 18:23:04

Fotografijos Carito

Šiais metais Šiluvos atlaiduose Caritas turi ypatingą tarnystę ir buvimo laiką. Visų pirma išgyvenamas gailestingumas praktiškai – ištroškusį pagirdyti. Carito savanoriai iš skirtingų Kauno arkivyskupijos Carito dekanatų įsikuria palapinėje, vaišina kava ir arbata visus Šiluvos piligrimus, kurie užsuka ir nori bent kiek pailsėti.

Rugsėjo 7 dieną Carito arbatos ir kavos palapinėje budėjo ir skanią kavą bei arbatą virė Jonavos dekanato Carito komanda. Rugsėjo 8 d. visų laukė Ukmergės dekanato Carito savanorės, kurios su šypsena atvyko, pasitiko kiekvieną atėjusį ir tokia pačia šypsena dovanojo save tarnystėje visą dieną. Rugsėjo 9 d. Raseinių dekanato Carito savanorės budėjo palapinėje, piligrimus vaišino karšta arbata ir kava, čia vyko trumpi, bet prasmingi susitikimai su apsilankančiais, kai kartais tespėjama tik pasisveikinti ir nusišypsoti, tačiau tos akimirkos pasidalintas vidinis gėris lieka gyvas atmintyje. Rugsėjo 10 d. Carito vaikų dienos centro „Stotelė“ darbuotojos ir mažieji lankytojai vaišino atlaidų dalyvius ir taip pasitarnavo, kuo galėdami. Rugsėjo 11 d. kava ir arbata palapinėje vaišino Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Carito savanorės, kurios su džiugesiu sutiko daugiau nei 1000 maldininkų. Rugsėjo 12 d. tarnavo Kėdainių dekanato Carito savanorės, kurios net po ilgos ir karštos dienos ne tik nestokojo jėgų ir šypsenos, bet teigė, kad ir vėl norėtų grįžti, nes taip pasitarnauti ir sutikti žmones yra iš ties gera.

Išties galime paliudyti, kad ši iš pirmo žvilgsnio atrodanti labai paprasta tarnystė apima daug dalykų, nes čia vyksta trumpi susitikimai su žmonėmis ir svarbu, kaip žmogų sutiksi ir kaip jį išlydėsi, čia svarbus ir mūsų tarpusavio susikalbėjimas ir gebėjimas ne tik dovanoti save tarnystėje, bet kartu ir priimti, kai kiti save dovanoja. Ir nepaisant to, kad diena būna iš ties nelengva (kava ir arbata juk iš niekur neatsiranda, ją reikia ir išvirti, ir daugel kitų dalykų sužiūrėti), tačiau kiekviena komanda išvyksta su džiaugsmu ir šypsenomis, kad gera būti šalimais ir pasitarnauti kitiems. Tai mums atskleidžia, kad mes vieni iš kitų galime gauti daug šilumos, rūpesčio, meilės ir gailestingumo.

O šalimais tame pačiame kiemelyje kiekvieną dieną budi Carito darbuotojai ir savanoriai ir laukia kiekvieno piligrimo Carito Susitikimų palapinėje.

Rugsėjo 7 dieną kalbėjomės apie dovanojimo kultūrą ir kaip šiandienoje pasitarnauja dovanoti drabužiai ir maistas, kuriuo maitinami labiausiai stokojantys. Rugsėjo 8 d. kalbėjomės apie benamystę ir žmones, kurie išgyvena benamystę. Iš Kaune veikiančio Carito Benamių dienos centro atvyko darbuotojai, savanoriai, kurie leidosi į Gailestingumo susitikimą su Šiluvos piligrimais. Rugsėjo 9 d. Carito Lietuvoje bendruomenė taip pat rinkosi į maldos bendrystę, kai kurie kartu su globojamais, ligos kamuojamais savo žmonėmis. Susitikimų palapinėje dalijosi savo patirtimi apie pagalbą namuose ligų kamuojamiems ir vienišiems garbaus amžiaus asmenims, atsakė į iškilusius klausimus, diskutavo, taip pat kvietė įsigyti įvairių rožantėlių ir kitų rankomis gamintų mielų dovanėlių. Rugsėjo 10 d. vyko susitikimai su Carito Vaikų dienos centrų darbuotojais, savanoriais bei mažaisiais dienos centro lankytojais, kurie ne tik su šypsena sutiko atlaidų dalyvius, piešė piešinius, lakstė aplinkui, bet ir labai uoliai talkino palapinėje, padėjo pilstyti kavą ir arbatą.

Rugsėjo 11 d. vyko daug gražių susitikimų su pačiais įairiausiais žmonėmis, kuriems pristatėme bendras Carito Lietuvoje veiklas, pasikalbėjome apie Kauno arkivykupijos Caritą ir diskutavome apie tai, kaip Carito veiklos galėtų dar labiau padėti išgyventi Gailestingumą. Pastebime, kad svarbu kalbėtis su žmonėmis ir diskutuoti, nes šioje bendrystėje gimsta gražių pastebėjimų ir naujų idėjų, taip mes ir augame sutiktami vieni kitus savo kasdienėje tarnystėje. Pagrindinėse šv. Mišiose nešėme Carito Lietuvoje atnašą – visus savo globojamus žmones patikėjome Viešpačiui, kviesdami Šiluvos maldininkus lydėti sava malda ir taip prisidėti prie kenčiančių ir stokojančių žmonių vargo mažinimo, atsiliepti į Gailestingumo darbus. 

Rugsėjo 12 d. palapinėje kvietėme diskutuoti apie suklydusius žmones, ypač skaudžiai suklydusius ir padariusius nusikaltimus, su piligrimais kalbėjomėss apie stereotipus ir mitus, kai kalbame apie nuteistuosius ir bausmes, diskutavome ir apie mirties bausmės taikymą ir gailestingumo suvokimą šioje perspektyvoje. Šią dieną buvo programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ ekspozicija ant ratų, ji susirinkusiuosius kvietė ateiti ir pamatyti, kokiomis sąlygomis gyvena išnaudojami žmonės, plačiau kalbėta ir apie prekybą žmonėmis, kviesta diskutuoti apie tai, kad tai vyksta šalia mūsų ir kaip svarbu laiku pastebėti ir sustabdyti išnaudojimą.

Pradžioje patys nežinojome, kaip mums pavyks įgyvendinti savo idėjas Carito Susitikimų palapinėje, kiek su nekantrumu laukėme pačios pradžios, šiandien jau įsibėgėjus atlaidams ir vienai dienai genant kitą supratome, kad susitikti išties gera, nes per šiuos susitikimus mes ir patys augame, per šias bendrystes turime galimybę pamatyti ir tai, kaip žmonės mąsto ir kokias patirtis išgyvena. Vieną dieną įvyko labai gražus mažas stebuklas, kai vienos šeimos giminaičiai, patys nežinodami, kad yra atvykę į Šiluvą, netikėtai susitiko mūsų Susitikimų palapinėje, tad čia buvo daug krykštavimo ir džiaugsmo. Galime tvirtai pasakyti, kad čia vyksta neįtikėtinai prasmingi dalykai mūsų kasdienybėje ir mes netikėtai galime susitikti ir patirti tą bendrystės džiaugsmą.

Atlaidai dar nesibaigia ir mes toliau laukiame atvykstant, pasivaišinti kava ar arbata ir sykiu susitikti Carito Susitikimų palapinėje.

Rugsėjo 13 d. Humanitarinės Caritas akcijos ir tarptautinis Caritas bendradarbiavimas. Pristatysime jau įvykusias humanitarine akcijas, taip pat akcentuosime svarbą būti solidariems su kitų šalių žmonėmis, patiriančiais ekstremalias situacijas. Taip pat bus plačiau pristatomas Europos ir pasaulinis Carito organizacijos tinklas.

Rugsėjo 14 d. Kitų šalių atvykstantys (pabėgėliai) – mitai ir tikrovė. Diskutuosime apie pabėgėlių klausimus, pristatysime esamą situaciją, kalbėsime plačiau apie mūsų lūkesčius, baimes ir nuostatas, pateiksime autentišką informaciją apie pabėgėlių priėmimo sąlygas, pasidalinsime konkrečia pabėgėlių priėmimo Lietuvoje patirtimi.

 Rugsėjo 15 d. Padėkos diena rėmėjams. Pasikalbėjimas apie tai, kaip gerų žmonių parama leidžia atlikti veiklas ir suteikia platesnes galimybes. Kiek ir kokios paramos gauta. Kiek savanoriai prisideda prie veiklos. Padėkojimas visiems, kas Carito veiklai yra svarbūs. Kalbėjimas apie gebėjimą dėkoti vieni kitiems ir įvertinti šalia esančio pagalbą ir paramą.

Ateik, esi laukiamas!

Milita Žičkutė-Lindžienė

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune