Šlovinimo vakarai „Už Kauno miestą ir tave“ sugrįžo į Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią (2017 01 26)
Paskelbta: 2017-01-27 16:46:53

Nuotraukos Viktoro Jermolovo

Sausio 26 dieną, paskutinį mėnesio ketvirtadienį, Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje vyko pirmasis šiemet Šlovinimo vakaras – „Malda už Kauno miestą ir Tave“, kurį rengia arkivyskupijos kurija.

„Sugrįžtame į Pranciškonų bažnyčią, nes ji mums kaip laisvės simbolis – po tiek uždarymo metų ji vėl gyvuoja ir nuolat gražėja. Ateiname visi, kurie trokštam malda apkabinti savo miestą, jo gyventojus, visus, kurie šį vakarą alksta, šąla, kenčia fizinį ar dvasinį skausmą. Ateiname, kad tai atneštume Jėzui, kad žvelgtume į Jį, kad trokštume tapti į Jį panašūs“, – sakė Vaida Spangelevičiūtė-Kniežienė, kurijos sielovados programų koordinatorė. Ji dėkojo už priėmimą, patarnavimą broliams pranciškonams, kvietė visus po šio vakaro drąsiau eiti prie savo miesto žmonių – jei ir neišdrįstama jų pakalbinti, tuomet bent šypsena paliudyti krikščionio džiaugsmą.

Nors ir šaltą žiemos vakarą bažnyčioje Viešpaties šlovinti, Jam dėkoti susirinko apie 50 įvairaus amžiaus žmonių, daugiau jaunimo, o nedidelėse bažnyčios erdvėse laisvai šurmuliavo jaunų tėvų atsivesti vaikai.

Šiame vakare visų akys krypo į Jėzų Eucharistijoje. Pagarbinimui Švč. Sakramentą prie altoriaus išstatė kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM, kuris vakarui baigiantis palaimino Švenčiausiuoju visus ir visą miestą – plačiai, visas keturias jo puses. 

Šlovinimui tą vakarą vadovavo Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimas.

Vasario 23 d. vakare dalyvaus „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės šlovintojai. Apie Šlovinimo vakarus žr. >>  Kviečiami visi! 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojas

Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, tegul padeda atpažinti šiandienos gundymus ir juos atmesti. Pal. Jurgis Matulaitis temoko visus priimti su meile. Žvelkime į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, įveikusį visus gundymus ir išlikusį tiesiu, garbingu lietuviu kataliku <...>. Tegul šių iškilių mūsų tautiečių pavyzdys įkvepia ir skatina mus ne konkuruoti su Dievu, o tapti panašius į Kristų.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš I gavėnios sekmadienio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama