Institucijų darbuotojų Kūčių agapė (2017 12 22)
Paskelbta: 2017-12-22 11:25:35

Nuotraukos – Vaidos SPANGELEVIČIŪTĖS-KNEIŽIENĖS

Gruodžio 22 dieną artėjant šv. Kalėdoms Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas į džiaugsmingą, tradicinį arkivyskupijoje prieššventinį susitikimą – Kūčių agapę  pakvietė institucijų, organizacijų darbuotojus, bendruomenes padėkoti Dievui už praėjusius metus, tarpusavio bendrystę ir Dievo laimintus darbus. Susitikimas prasidėjo drauge švenčiama Eucharistija, o baigėsi linksma agape arkivyskupijos kurijoje jau laužant kalėdaičius ir linkint visiems džiugių Jėzaus Gimimo švenčių.

„Adventas – laukimo metas. Su kuo kitu, jei ne su Marija, galėtume būti šiuo laiku? Marijos giesmėje Magnificat girdime jos balsą, šlovinantį savo Viešpatį. Jis padarė didžių dalykų – Marijos sielai ir kūnui. <...> Panašiai šiandien noriu pripažinti tuos didžius dalykus, kuriuos padarė Viešpats – per žmones, per jus. Tų dalykų yra daug. Daug pasiekta žmonių, jie išgirdo vilties ir tikėjimo žodį, sulaukė pagalbos. Ačiū Jums. Tai motyvas šlovinti Dievą. Kiekvienas galime jungtis į Marijos himną ir už viską dėkoti“, – nuoširdžiai sakė arkivyskupas, sveikinęs savo pagalbininkus Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje ir vadovavęs Eucharistijai.

Ją drauge šventė Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas ir Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys. Patarnavo nuolatiniai diakonai Darius Chmieliauskas ir Benas Ulevičius. Giedojo Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimas.

Savo homilijoje arkivyskupas ypač pabrėžė žmonių bendrystę – juk pavieniui nebūtume padarę to, ką galėjome nuveikti, ir kvietė šlovinti Dievą už viską – kiekviena bendruomenė, kiekvienas centras... Ragino dėkoti vieni kitiems – ir net nebūtinai už tai, ką kiekvienas padarė. Džiugu dėl visų, kurie darė gera būdami Dievo bendradarbiais (visą homiliją skaityti >>)

Pasibaigus šv. Mišioms, pasidžiaugę netikėta dovana ir tikrai kalėdine staigmena – prie bažnyčios įkurta prakartėle ir išpuošta kalėdine egle, visi rinkosi arkivyskupijos kurijoje.

Čia vėl visus pasitikęs arkivyskupas Lionginas pasveikino savo žmones, pasak ganytojo, suburtus paties Dievo – Juo remdamiesi kažką gero galime nuveikti. Visi esame tarnaujantys, pagelbėjantys vieni kitiems. Ganytojas sakė, kad visus įkvėpti gali ir du ypatingi žmonės, lankęsi šioje salėje – šv. Jonas Paulius II per savo viešnagę Lietuvoje ir pal. Teofilius, išvykęs į Kaišiadoris iš Kauno. Be to, labai džiugu, kad galime dabar gyventi didžia viltimi, kad Lietuvoje mus gali aplankyti ir popiežius Pranciškus!

Arkivyskupas pakvietė ir institucijų vadovus trumpai pasidalyti, ką džiugaus jie išgyveno darbuodamiesi įvairiose arkivyskupijos sielovados srityse. Dalijęsi Carito, Jaunimo centro, Jono Pauliaus II ir kitų institucijų vadovai ypač džiaugėsi gera bendradarbiavimo tarp institucijų dvasia ir kad šis bendradarbiavimas vyksta glaudžiai susitelkus apie savo ganytoją.

Ne skaičiai, bet tarpusavio meilė svarbiausia – sakė jie, prisimindami ir kasdienybės, ir kelionių akimirkas, be kita, ir ypač sujaudinusias arkivyskupo žinutes, kai jis savo bendradarbius, ir būdamas toli, prisimindavo maldoje asmeniškai.

Palaiminus Kūčių stalą, visi buvo pakviesti vaišių, prieš tai drauge su arkivyskupu laužant kalėdaičius, linkint viso, ką Dievas iš savo malonės ruošia Jo mylimiems žmonėms.

Arkivyskupas kiekvieną darbuotoją apdovanojo ir kalėdine dovanėle, o pats paprašė savo užrašytais palinkėjimais arkivyskupijai ateinančiais metais išpuošti troškimų medį.

Į namus, be šventėje patirtos šilumos ir geros nuotaikos, šventės dalyviai galėjo parsinešti ir skauto dovanotos Betliejaus taikos ugnies kaip  bendrystės, kaip visų trokštamos taikos ir vilties ženklo.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune