HANZOS dienose jaunimas perdavė miestui popiežiaus atvykimo žinią, liudijo ir meldėsi už kauniečius (2018 05 18–20)
Paskelbta: 2018-05-18 23:14:59

Gegužės 18 dienos pavakare prie arkikatedros į HANZOS dienų šurmulį su žinia apie popiežiaus Pranciškaus atvykimą, jo meilę mums ir troškimą aplankyti Baltijos šalis, tarp jų ir Lietuvą įsijungė ir miesto katalikiškas jaunimas. Ir šeštadienį, ir sekmadienį kauniečiai, švenčiantys miesto šventę, o katalikai – dar ir Sekmines, draugiškai bendravo su jaunimu, geranoriškai priėmė iš jo rankų ir širdžių džiaugsmingąją naujieną – paskatinimą rengtis ir sutikti  popiežių Pranciškų Lietuvoje, taip pat ir Kaune.

Greta arkikatedros, ją beveik visą apjuosus miesto dienų palapinėms, vienoje jų iki sekmadienio popietės budėjo jaunoji Bažnyčios karta. Jaunieji savanoriai, seminaristai, suburti Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro, maloniai kvietė stabtelėti, kalbino praeivius, dalijosi miesto šventės džiaugsmu, šypsenomis ir siurprizais, kvietė susipažinti su interaktyviais pasakojimais apie Kauno bažnyčias.

Pagrindine šventės gatve eidami kauniečiai užsukdavo ir į arkikatedrą, kurią jau ženklina būsimosios popiežiaus apaštališkosios kelionės atributika – įspūdingo dydžio plakatas. 

Pirmąjį miesto dienų vakarą arkikatedra buvo ypač gausiai lankoma. Joje po vakaro šv. Mišių vyko HANZOS dienų koncertas „Muzikinė kelionė po bendrą praeitį“ su Lietuvos „Canto Fiorito“ bei Austrijos „Musica Antiqua Salzburg“ kameriniais ansambliais (gegužės 16 d. toks koncertas vyko ir Vilniaus Bernardinų bažnyčioje) ir jų atliktais garsiais renesanso polifoninės muzikos kūriniais.

O po koncerto tą vakarą prasidėjo evangelizacijos programa „Šviesa naktyje“. Brolio kun. Tomo Pilcho OFM Cap palaiminti bei padrąsinti iš arkikatedros į miestą išėjo jaunieji evangelizuotojai. Kelios dešimtys jaunų žmonių – KTU studentų, arkikatedros parapijos bendruomenės narių – išėjo į gatves pakviesti praeivių užsukti į šventovę, užkalbinti jų apie tikėjimą ir Dievo meilę. Arkikatedroje prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento buvo meldžiamasi žmonių intencijomis, šlovinama, kunigai – akademinės sielovados kapelionai – buvo pasiruošę dvasiniams pokalbiams ar teikti Sutaikinimo sakramentą.

Jauni žmonės miesto gyventojams HANZOS dienose tikrai drąsiai paliudijo savo tikėjimą, išėjo į gatves su Jėzaus žinia – su ja kaip vilties žinia kiekvienam į mūsų kraštą atkeliaus ir popiežius Pranciškus.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune