CARITO Susitikimų palapinėje Šiluvoje – įvaikinimo, benamystės, pabėgėlių, prekybos žmonėmis, nuteistųjų ir kitos temos
Paskelbta: 2018-09-08 10:29:11

Rugsėjo 15 d. Carito Susitikimų palapinėje tęsėsi pokalbiai popiežiaus Pranciškaus mintimis, šią dieną tema:  „Popiežius Pranciškus: Nė vienas vaikas nėra klaida. Caritas kviečia suteikti vaikams šeimos patirtį.“ Vaiko gerovės instituto darbuotojai ir savanoriai rengė užsiėmimus su vaikais, piligrimai pakviesti į pokalbius apie įsivaikinimą bei globą.

Piligrimus kava, arbata, sausainiais vaišino Raseinių dekanato Carito savanorės.

Rugsėjo 14 d.  pristatyta tema: „Popiežius Pranciškus: Gydytojai ir slaugytojai, kunigai, pašvęstieji asmenys ir savanoriai, šeimų nariai ir visi įsitraukusieji į ligonių globą dalyvauja toje Bažnyčios misijoje. Caritas kviečia praktiškai įsitraukti į šią Bažnyčios misiją.“ Siekta dalytis, kad ligos kamuojami, senyvo amžiaus žmonės yra mūsų esaties dalis. Tad su kantrybe ir meile reikia mokytis būti šalia. Kava ir arbata vaišino Kauno II dekanato karitiečių komanda, kuri tarnauja antrą kartą šiuose atlaiduose, tačiau nestokoja nei energijos, nei geros nuotaikos pasitikdami piligrimus.

Rugsėjo 13 d. Carito tema atlaiduose „Leiskite vaikams džiaugtis – sako popiežius Pranciškus.“ Susitikimų palapinėje buvo kalbėta apie Vaikų dienos centrus ir kaip jie tampa vieta, kur vaikai gali patirti džiaugsmą ir saugiai leisti laiką. Vaikai Šiluvoje dovanojo savo darbelius ir vaikiška energija pripildė visą kiemelį.

Arbata ir kava vaišino Ukmergės dekanato Carito savanorės, kurios dalijosi apie džiaugsmą tarnauti piligrimams.

Piligrimų sielovadoje rugsėjo 12 d. talkino Jurbarko dekanatas. Kava ir arbata su gera nuotaika ir noru piligrimus vaišino šio dekanato Carito savanoriai. Susitikimų palapinėje piligrimai buvo kviečiami susipažinti su jau atliekama veikla pataisos namuose, per kurią galima nešti viltį į bausmę atliekančių asmenų gyvenimą, taip pat kviečiami diskutuoti apie kitas galimybes. Šios dienos tema – „Pasak popiežiaus Pranciškaus, nors už įstatymo pažeidimą reikia sumokėti, viltis niekada neturi nusilptiCaritas drąsina palaikyti nuteistųjų viltį“.

Rugsėjo 11 d. piligrimus džiaugsmingai pasitiko ir vaišino Kauno II dekanato Carito savanoriai, o Susitikimų palapinėje Carito bendradarbiai kvietė į pokalbius tema „Popiežius Pranciškus: Susidūrus su fiziškai ir dvasiškai kenčiančiais žmonėmis, turime išankstinį nusistatymą ir nelankstumus“ bei į veiklų jautrumą padedant sergantiems epilepsija.

Rugsėjo 10 d. Susitikimų palapinėje Carito tema: „Popiežius Pranciškus: prekyba žmonėmis yra didžiulė žaizda žmonijos kūne“. Šv. Mortos iniciatyva – pagalba žinoti, šviesti, suprasti, padėti. Carito palapinėje šiandien kalbėjome apie Šv. Mortos iniciatyvą. Čia apsilankė kun. Algirdas Toliatas ir ses. Fausta Palaimaitė SF, kurie kartu su Carito komanda dalijosi apie šiuolaikinės vergovės ir prekybos žmonėmis reiškinį, kodėl kiekvienas žmogus turi apie jį žinoti ir mokėti atpažinti.

Kava, arbata ir koše vaišino Jonavos dekanato Carito savanoriai kartu su klebonu kun. Virginijumi Birjotu. 

Rugsėjo 9 d.  Susitikimų palapinėje Carito tema buvo „Popiežius Pranciškus: Dievo didybė ir meilė, kurią jis įdėjo į mūsų širdis, yra tokia, jog tai, ką turime nesibaigia niekada. Caritas priima popiežiaus pavestą misiją – savo veikloje atkurti Bažnyčios motinišką švelnumą.“ Su atvykusiais piligrimais kalbėjomės apie tai, kaip jie mato Caritą ir kokias turi patirtis. Prisijungus Vilniaus arkivyskupijos Carito kolegoms atvykusius piligrimus kvietėme akimirką stabtelėti šlovinimo giesmėje ir pabūti bendrystėje. Kava ir arbata vaišino Kauno I dekanato Carito savanorės. 

Rugsėjo 8 d. Susitikimų palapinės  tema: Migrantus ir pabėgėlius priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti – kviečia popiežius Pranciškus. Caritas drąsina gailestingai žvelgti į keliaujančius ir ieškančius prieglobsčio. Temą pristatė Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programos darbuotojos. Atvykusius piligrimus jos kvietė į dialogą apie šiuos žmones, kurie atvyksta prašytis prieglobsčio. Tenka pripažinti, kad šia tema vis dar nėra lengva kalbėtis, nes ji apipinta daug mitų ir išankstinių nuostatų, tačiau visi bendrystėje išties galime ne tik gailestingu žvilgsniu žvelgti, bet ir keisti nuostatas bei pagal galimybes prisidėti prie integracijos proceso.

Kava, arbata ir sumuštiniais vaišino Raseinių dekanato Carito savanorės, susirinkusios iš skirtingų dekanato parapijų, ir kiekvienam atvykusiam piligrimui dovanojo padrąsinantį žodį bei nuoširdžias šypsenas.

Carito Susitikimų palapinės tema rugsėjo 7 d. „Popiežius meldžia Dievo sušildyti mūsų širdis, kad mes padėtume benamiams“ buvo kviečiama keisti nuostatas vargstančiųjų gatvėje atžvilgiu veikiant konkrečiai. Eksponuojama nuotraukų paroda, kurioje užfiksuotos maldos kartu su sunkumus patiriančiais asmenimis akimirkos. Temą pristatė Kauno arkivyskupijos Carito Benamystę ir sunkumus išgyvenančiųjų dienos centras. Kava ir arbata piligrimus vaišino Kėdainių dekanato Carito savanoriai.

 

Militos-Žičkutės-Lindžienės informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune