Kauno kunigų seminarijoje lankėsi kun. misionierius Hermanas Šulcas SDB ir grupė ruandiečių (2013 02 21)
Paskelbta: 2013-02-22 11:39:28

Vasario 21 dieną Kauno kunigų seminarijoje svečiavosi lietuvių kilmės misionierius Ruandoje kun. Hermanas Šulcas SDB su grupe savo globojamų ruandiečių jaunuolių.

Fotografija Kauno kunigų seminarijos Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Drauge su seminarijos vadovybe svečias aukojo vakaro šventąsias Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje. Eucharistijos šventimui vadovavęs seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas Mišių pradžioje kvietė melstis už kun. Hermaną, prašyti Dievo palaimos jo kilniai misijai ir naujų, brandžių pašaukimų. Kartu rektorius pasidžiaugė antrus metus trunkančia bendryste tarp Kauno kunigų seminarijos ir kun. Hermano.

Šv. Mišiose meldėsi ne tik seminaristai, bet ir gausi tikinčiųjų bendruomenė, susirinkusi į Švč. Trejybės bažnyčią ar jungdamasi į bendrą maldą Marijos radijo bangomis.

Homiliją sakęs kun. Hermanas Šulcas akcentavo, kad nereikia iš Dievo reikalauti. Svečias kalbėjo, kad jam šios dienos Evangelijos skaitinio pabaiga („Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis Tėvas duos gera tiems, kurie jį prašo. <...>Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai“; Mt 7, 11–12)) žmogiškai nėra lengva: po Ruandoje vykusio pilietinio karo jis kelis kartus Dievą prašęs mirties, tačiau Jo valia buvo kitokia: reikėjo sugebėti ištiesti ranką kenčiantiems ir nevilties prispaustiesiems, o kartu ir pačiam ne sykį persirgti maliarija. Kartu svečias įtaigiai pasakojo apie savo pašaukimo misijai į Ruandą pradžią.

Šventų Mišių metu džiaugsmingai savo kalba Viešpatį šlovino ruandiečiai, jau ne pirmą kartą kartu su kun. Hermanu besisvečiuojantys Lietuvoje ir netgi čia ketinantys studijuoti!

Pasibaigus Eucharistijai, seminarijos refektoriuje vyko agapė.
 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune